Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring : den kommunala självstyrelsen och demokratins genombrott i Sverige

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.