Erkännandets Janusansikte : Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

Detta är en avhandling från Stockholm : Santérus Academic Press Sweden

Sammanfattning: I denna studie undersöks de informella processerna i rekryteringen, speciellt innebörden av olika former av socialt kapital. I fokus står de värden som tillskrivs utbildningar, arbetslivserfarenheter och kontakter. Det uttrycks genom frågor som hur, var, vem och varför snarare än om lediga tjänster tillsätts via kontakter. Centralt är att förstå det sociala kapitalets betydelse för erkännandet och misskännande i arbetslivet. Resultatet visar att erkännandet inte kan manipuleras, styras eller tvingas fram – det tillskrivs en individ först när man av omgivningen anses värdig. Misskännandet däremot framträder i erkännandet skugga, genom frånvaron av de rätta kontakterna och informell kunskap om hur man tar sig in och fram i arbetslivet. Analysen sker med stöd av Pierre Bourdieu's analytiska verktygslåda. Studien är kvalitativ och det empiriska materialet består av arbetslivsberättelser med individer som befinner sig i olika faser i sitt arbetsliv: unga människor som arbetar inom snabbmatsindustrin, akademiskt utbildade som arbetar under sin utbildningsnivå (som taxichaufförer eller inom vård och omsorg) och slutligen akademiker som arbetar med kvalificerade arbeten (som journalister eller inom radion/TV). Studien bygger på berättelser om deras arbetsliv och utbildningar.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.