Mechanisms of hypertriglyceridaemia in man : studies of the metabolism of blood plasma triglycerides : a methodological and clinical investigation

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Jonas Boberg; Uppsala Universitet.; [1971]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.