On two semi-empirical methods based on zero differential overlap

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Germund Höjer; [1971]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.