Arkitekten Hans Westman, funktionalismen och den regionala särarten

Detta är en avhandling från Arkitekturmuseet

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Arkitekten Hans Westman var verksam i Skåne från 1932 till 1983. Hans rika och mångskiftande produktion har satt sin prägel på den moderna skånska arkitekturen, särskilt i Lund där han hade sitt arkitektkontor. Westmans arkitektur spänner över ett brett fält från bostadshus, offentliga byggnader, kraftverk till kyrkor och kloster. Flera verk är välkända, t ex radhusområdet Linnéstaden, Simrishamns stadshus och studentbostadshusen i Lund. Andra byggnader är mindre kända och presenteras här för första gången i ett sammanhang och där Hans Westmans förhållande till funktionalismen och den skånska regionala särarten diskuteras. Westmans regionalistiska ambition var sprungen ur hans kritik av funktionalismen. Han menade att arkitekterna måste rita mer mänskliga miljöer där variation, färgrikedom och idyll var viktigt. Flera av hans verk blev föremål för debatt på sin tid och kritiserades från mer renlärigt modernistiskt håll för att vara alltför traditionella och romantiska. I boken framträder en ny bild av denne okonventionelle arkitekt som samtidigt som han var öppen för internationella impulser också anpassade sig till den regionala kulturen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.