Dream Experience - Phenomenology meets Cognitive Neuroscience

Detta är en avhandling från Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Vi tänker oss i allmänhet att vår upplevelse av drömmen är lik vår upplevelse av vår vakna verklighet i så måtto att drömmen presenterar sig som en värld som vi som drömmare tar för verklig och som vi på olika sätt interagerar med. I denna avhandling tittar jag närmare på denna uppfattning och granskar hur väl den harmonierar med vad vi nu anser oss veta om hur hjärnan/psyket fungerar under sömn och vaka. Jag försöker visa att vår vardagliga uppfattning om drömmar skapar en rad teoretiska problem. Ett sådant problem rör hur drömmen kan upplevas som en av oss oberoende värld samtidigt som det är vi själva som skapar den. Ett annat problem rör det faktum att vi i drömmen synes acceptera händelser som normala som vi i vakenlivet skulle funnit ytterst bisarra. Dessa och andra problem finner i avhandlingen sin preliminära lösning

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.