Geochronology of the Oklo and Bangombé fossil natural fission reactors : tracing the effects of geological events

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Geology and Geochemistry, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.