Modulation of mechanoreceptive input and mechanoperception from the human hand

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Roland F. Schmidt; Uppsala Universitet.; [1990]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.