Factor Substitution, Capacity Utilization, and Total Factor Productivity Growth in the Peruvian Manufacturing Industry

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.