Digerdöden, dess tidehvarf och dess följder. Academisk afhandling med vidterfarna medicinska facultetens i Upsala tillstånd under inseende af Doct. Israel Hwasser ... för medicinska gradens erhållande utgifven af Carl Andersson Wermel. Riksstat.stip. på M

Detta är en avhandling från Uppsala, Leffler och Sebell, 1845

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)