The influence of voles and lemmings on the vegetation in a coniferous forest during a 4-year period in northern Sweden

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)