A study of atmospheric variations on climatic and medium range time scales using bifurcation theory

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Erland Källén; [1980]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.