Sökning: "yrke"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade ordet yrke.

 1. 1. Yrke: POLIS Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Stefan Holgersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polis motivation IT-system yrkeskunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar att arbetsprestationen varierar i hög grad mellan olika närpoliser/ordningspoliser. Det blir tydligt när man studerar antalet utfärdade rapporter, likväl om man t.ex. jämför polismännens sätt att bemöta människor och i vilken utsträckning polismännen bedriver problemorienterat polisarbete. LÄS MER

 2. 2. Religion som yrke : En studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska inst., Uppsala universitet

  Författare :Anders Bäckström; Uppsala universitet.; [1983]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Prästrekrytering; Yrkesroll; Prästroll; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : En undersökning av de svenska prästkandidaterna i slutet av 1970-talet visar att prästbarnen har minskat i omfång men att präster generellt sett rekryteras mer socialt brett än vid jämförbara långa akademiska utbildningar. Studien visar att det finns en spänning inom den föreställda yrkesrollen mellan en förlänad och en förvärvad syn på yrkesrollen, den s k spänningen inom prästrollens L-struktur. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av ett yrke om gymnasieelevers identitetsskapande på hantverksprogrammet frisör

  Detta är en avhandling från Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet : Publit

  Författare :Eva Klope; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; vocational identity; student identity; hairdresser; vocational education; ethnography; Identitet; yrkesidentitet; elevidentitet; frisör; yrkesutbildning; etnografi; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This study attempts to understand the creation of identities, especially focusing on vocational identities within the vocational education and training (VET) for hairdressers. To be trained for a vocation like hairdressing means that more has to be learnt other than to do nice haircuts or other treatments. LÄS MER

 4. 4. Vägen in i ett yrke en studie av lärande och kunskasputveckling hos nyutbildade sjuksköterskor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universtitet

  Författare :Ulla Ohlsson; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nursing training; doing the rounds; activity system; social theory of learning; knowledge culture; newly qualified nurses; knowledge transformation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The path to a career in nursing begins on the first day of nursing training and is not completed until the nurses have worked one year in their profession. During the training period, the student nurses have training elements in two different activitysystems: the higher education institution and the healthcare sector. LÄS MER

 5. 5. Yrke, yrkesförändring och utslagning från arbetsmarknaden en studie av relationen mellan förtidspension och arbetsmarknadsförändring

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mikael Stattin; Umeå universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; disability pension; early retirement; early exit; health; occupations; labour market change; work; welfare;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to analyse if and to what extent changes in the labour market can be regarded as a factor influencing the risk of becoming a disabil­ity pensioner. Disability pension is a social security program operating in the nexus of work and welfare and is provided to people who, due to medical reasons, are limited in their work ability. LÄS MER