Sökning: "workers music"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden workers music.

 1. 1. Sågarnas sång folkligt musicerande i sågverkssamhället Holmsund 1850-1980

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Alf Arvidsson; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnomusicology; working-class culture; workers music; soundscape; amateur music; popular music; dancing; concerts;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to analyze the public music-making by locals in Holmsund 1850—1980, and to explain the great variety of musical forms in hope to thereby illuminate the importance of local music-making for the workers' musical taste, but also how workers' musical aesthetics were affected by a more general working-class culture. The variety of musical forms is explained according to John Blacking's distinction between change of musical system, and variation and innovation within a musical system. LÄS MER

 2. 2. Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Royal College of Music in Stockholm

  Författare :Mats Uddholm; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; musikpedagogik; Music Education; semiotic thinking; power of definition; music education theory; music-pedagogical competence; Vygotsky; internalization; intranalization; språklig tänkande; definitionsmakt; musikpedagogisk teori; musikpedagogisk kompetens; Vygotskij; internalisering; intranalisering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to illuminate which role theories of music education can have in the dialectic between discourse and competence in the practice of music pedagogy. The thesis stems from a problem-oriented project that resulted in the formulation of the following research question: how can the connection between music education theory and the power of definition be described and problematized from a cultural-historical perspective using Vygotsky's thesis of Semiotic Thinking? In his research on the dual function of language Vygotsky makes a distinction between the usage of concepts and conceptualization. LÄS MER

 3. 3. Musikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925–2000

  Detta är en avhandling från Ink bokförlag

  Författare :Rasmus Fleischer; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; commodification; aestheticization; copyright; corporatism; critical theory; cultural political economy; discjockeys; history; industrialization; liveness; media theory; music; musicians; performers’ rights; radio; record industry; reproducibility; trade unions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet förändrades musiklivets villkor i grunden. Bruket av nya elektroniska ljudmedier innebar att musik kunde framföras utan musikers faktiska närvaro. En av konsekvenserna var att ”levande musik” myntades som begrepp. LÄS MER

 4. 4. Bildning och nöje. Bidrag till studiet av de svenska blåsmusikkårerna under 1800-talets senare hälft

  Detta är en avhandling från Uppsala universitet

  Författare :Greger Andersson; Uppsala universitet.; [1982]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; popular music; popular movements; musical history of the 19th century; military band; brass band; band; adult education; Salvation army; Sweden; wind band; wind instruments.;

  Sammanfattning : During the latter part of the 19th century a large number of civilian wind bands, spread over a wide geographical area, developed in Sweden. The general section of this thesis describes the beginning of a transformation of the Swedish society into a more urbanized society. LÄS MER

 5. 5. Improving leadership through the power of words and music

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neuroscience

  Författare :Julia Romanowska; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background. Poor leadership is highly prevalent and associated with destructive processes in the workplace, including stress related ill health. Yet, the applied methods to improve leadership practices are rarely grounded in scientific research. LÄS MER