Sökning: "wetland sacrifice"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden wetland sacrifice.

 1. 1. Våld och vatten Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Anne Monikander; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Öland; Iron Age; wetland sacrifice; weapon sacrifice; animal sacrifice; horses; rituals; bog bodies; human sacrifice; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis examines the wetland sacrifices that were performed in Northern Europe in the Iron Age. Skedemosse on central Öland is the largest wetland sacrifice in Sweden and was the site of a cult which sacrificed animals and humans. LÄS MER

 2. 2. Med kärret som källa : om begreppen offer och ritual inom arkeologin

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Åsa Berggren; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stone Age; the past in the past; objectification; embodyment; ritualization; practice theory; sacrifice; archaeology; ritual; Malmö; Hindbygården; wetland depositions; Early Bronze Age;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför lade människor ner stenar, ben och redskap i vatten och våtmarker under förhistorisk tid? Och hur kan arkeologin skapa förståelse för denna typ av lämningar? Vanligen tolkas de nedlagda föremålen som offer, men det är ett begrepp som är förknippat med en rad problem. Bland annat riskerar användningen av offerbegreppet att dölja olikheter och nyanser i människornas sätt att deponera föremål. LÄS MER