Sökning: "welfare sector"

Visar resultat 1 - 5 av 113 avhandlingar innehållade orden welfare sector.

 1. 1. Governing Welfare The third sector and the challenges to the Swedish Welfare State

  Detta är en avhandling från Östersund : Mid Sweden Univ

  Författare :Johan Vamstad; Mittuniversitetet.; Ersta Sköndal högskola.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Welfare State; Third Sector; Childcare; Challenges to the Welfare State; Civil Society;

  Sammanfattning : The overall issue addressed in this thesis is the challanges to the Swedish welfare state. This topic has been the subject of several different interpretations in the academic as well as political debate in Sweden over the last decade. LÄS MER

 2. 2. Work in voluntary welfare organizations A sociological study of voluntary welfare organizations in Sweden

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sébastien Chartrand; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; volunteering; work; voluntary organization; Sweden; employee; volunteer; organization; public sector; professionalization; folkrörelser; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Since Sweden has one of the most comprehensive welfare states, the role of voluntary organizations active in the field of welfare is often neglected. The unique Swedish nonprofit sector is characterized by 1) the tradition of popular mass movements in which members are central and the real owners of the organization, 2) large membership and volunteering, but low employment levels, 3) dominance in the fields of culture and recreation, but the relative marginalization in welfare. LÄS MER

 3. 3. Political parties and welfare associations

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Ingrid Grosse; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; Norway; Scandinavia; Third sector; Voluntary organisations; Non-profit organisations; Cooperatives; Welfare policies; Childcare; Housing; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Scandinavian countries are usually assumed to be less disposed than other countries to involve associations as welfare producers. They are assumed to be so disinclined due to their strong statutory welfare involvement, which “crowds-out” associational welfare production; their ethnic, cultural and religious homogeneity, which leads to a lack of minority interests in associational welfare production; and to their strong working-class organisations, which are supposed to prefer statutory welfare solutions. LÄS MER

 4. 4. Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionssociologi

  Författare :Annette Leis; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; welfare and religion; Swedish welfare state; German social state; diaconal institutions; third sector; voluntary sector; Church of Sweden; Evangelical Church in Germany EKD ; church diaconia; health care; hospitals; diaconal profile; principle of subsidiarity; Religionssociologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : By conducting a case study of two diaconal institutions, Samariterhemmet in Uppsala/Sweden and the Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. in Germany, the thesis compares the roles of church diaconal work within the Swedish and the German welfare system. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk tillväxt i välfärdskapitalismen. En jämförande studie av BNP per capita-tillväxten i rika OECD-länder 1970-2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionssociologi

  Författare :Ola Stjärnhagen; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; välfärdsstat; sociologi; comparative research; Swedish model; economic sociology; macro sociology; economic growth; welfare regimes; welfare state; welfare capitalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I början på 1990-talet drabbades Sverige av en mycket djup ekonomisk kris. Den svenska nittiotalskrisen uppfattades inte som en tillfällig konjunkturnedgång utan som symptom på grundläggande systemfel i Sveriges ekonomi. Många bedömare menade att den s.k. LÄS MER