Sökning: "vocational training"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden vocational training.

 1. 1. Vocational Bildung in action A case study of the vocational education biography of master craftsman Wolfgang B

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Ruhi Tyson; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bildung; vocational education; auto biography; craft; reflective practice; narrative inquiry; curriculum; skill; technique; didaktik; Didactics; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : This study looks at issues of Bildung and vocational education from a biographical perspective. These issues are conceptualized in terms of Bildung in action, developed in relation to Schön’s concept reflection in action; Bildung through making as a way of thinking about processes of Bildung connected to crafts; and Bildung in vocational contexts, ie. LÄS MER

 2. 2. Mellan samtid och tradition folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinriktning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Inger Landström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; popular adult education; social and educational change; democracy; structuration and agency; life politics; course politics; vocational courses; vocational training; vocational roles; identity; self-identity; existential rationality; social sciences; samhällsvetenskap; Folkhögskolor; yrkesutbildning; Sverige; Education; pedagogik; pedagogiskt arbete; educational work; self identity;

  Sammanfattning : In this thesis the vocational orientation of the courses offered - as an expression of the folk high school's self-identity- is analysed. The point of departure was that what the folk high school do, is a way to show what it wants to be and, therefore, reflects what it is. LÄS MER

 3. 3. Comparative Studies of Vocational Education and Training

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Hrvoje Kap; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vocational education and training; educational programme; comparative; life chances; rights; contracts; opportunity; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The thesis consists of an introduction and three studies, which are comparative sociological and institutional analyses of a number of countries' publicly regulated vocational education and training systems at upper secondary and post-secondary level. Official regulation of programme content and curricula - the main empirical material - is interpreted, and focus is directed on aspects which distinguish between, among others, general and vocational elements of teaching, learning and training. LÄS MER

 4. 4. Övning ger färdighet? Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Blondin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firefighters; firefighter training; vocational training; real-life simulation; practical learning; practical understanding; technology; skill exercises; professional competence; teamwork; emotion work; learning field; boundary work; script; Brandmän; brandmannautbildning; yrkesutbildning; övning; realtidsövning; simulering; praktiskt lärande; färdighetsträning; teknik; meningsskapande; yrkeskunnande; yrkeskompetens; lagarbete; känslohantering; lärandefält; gränsarbete; skript;

  Sammanfattning : Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. LÄS MER

 5. 5. Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Annica Lagström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vocational education and training VET ; apprenticeship; vocational teacher; upper secondary school apprenticeship teacher; initial vocational and education training teacher IVET ; heathcare teacher; vehicle teacher; upper secondary school; workplace training; workplace learning; content analysis; social construction;

  Sammanfattning : Vocational teachers will acquire a new role and different working conditions in the new upper secondary school apprenticeship programme. The aim is to highlight how this new role is formulated, how the teachers will work, and what their role will be once a large part of the programme has been transferred to the workplace. LÄS MER