Sökning: "visual cue"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden visual cue.

 1. 1. Change Detection of the Unexpected : Enhancing change detection of the unexpected in a complex and high risk context – guiding visual attention in a digital display environment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för informatik och media

  Författare :Ulrik Spak; Uppsala universitet.; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Människa-dator interaktion; Human-Computer Interaction; awareness; change blindness; change detection; command and control; display; feedback; human-computer interaction; inattentional blindness; monitoring; surveillance; visual cue; Ledningsvetenskap; Ledningsvetenskap;

  Sammanfattning : Change detection of objects and events in our visual surroundings is sometimes severely difficult, especially if these changes are unexpected. Such failures in change detection may cause huge malicious outcomes in contexts characterized by high levels of complexity and risk. LÄS MER

 2. 2. Multiple cue object recognition

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Fredrik Furesjö; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Nature is rich in examples of how vision can be successfully used for sensing and perceiving the world and how the gathered information can be utilized to perform a variety of different objectives. The key to successful vision is the internal representations of the visual agent, which enable the agent to successfully perceive properties about the world. LÄS MER

 3. 3. Factors Shaping Process and Representation in Multiple-Cue Judgment

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för Psykologi

  Författare :Anna-Carin Olsson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Multiple-Cue Judgment; categorization; cognitive processes; knowl-edge representations; exemplar-based models; cue abstraction models; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : This thesis investigates the cognitive processes and representations underlying human judgment in a multiple-cue judgment task. Several recent models as-sume that people have several qualitatively distinct and competing levels of knowledge representations (Ashby, Alfonso-Reese, Turken, & Waldron, 1998; Erickson & Kruschke, 1998; Nosofsky, Palmeri, & McKinley, 1994; Sloman, 1996). LÄS MER

 4. 4. Picturing Dissolving Views : August Strindberg and the Visual Media of His Age

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Vreni Hockenjos; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; media history; 1870–1912; visual culture; media in literature; Sweden; early cinema; magic lantern; panorama; instantaneous photography; graphic reproduction; theatre; science; perception; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this study is August Strindberg’s interaction with the visual media of his day. Its dual aim is to examine Strindberg’s work in the light of media history and to allow Strindberg’s work in turn to illuminate the media history of the fin de siècle. LÄS MER

 5. 5. Bird orientation: external cues and ecological factors

  Detta är en avhandling från Johan Bäckman, Animal ecology, Ecology Building, SE-22362 Lund, Sweden

  Författare :Johan Bäckman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tracking radar; Emlen funnel.; Animal ecology; Djurekologi; oscillatory orientation; roosting flight; scatter; concentration; heading; cue calibration; light dependent; magnetoreception; subcutaneous fat stores; body condition; energetics; geomagnetic field; visual cues; orientation; birds; migration;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett stort antal fåglar flyttar vår och höst mellan sina häckningsplatser hos oss i norr till “övervintringsområden”. Många flyttar över stora avstånd, till södra Europa eller till Afrika. Ofta är flyttfåglarnas mål väl definierat, det händer att en fågel häckar på exakt samma plats år efter år. LÄS MER