Sökning: "view of nature"

Visar resultat 1 - 5 av 346 avhandlingar innehållade orden view of nature.

 1. 1. On axioms and images in the history of Mathematics

  Detta är en avhandling från Department of Mathematics, Uppsala University

  Författare :Johanna Pejlare; Uppsala universitet.; Högskolan i Borås.; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematics; History of mathematics; axiomatization; intuition; visualization; images; Euclidean geometry; history of mathematics; euclidean geometry; matematikhistoria;

  Sammanfattning : This dissertation deals with aspects of axiomatization, intuition and visualization in the history of mathematics. Particular focus is put on the end of the 19th century, before David Hilbert's (1862–1943) work on the axiomatization of Euclidean geometry. The thesis consists of three papers. LÄS MER

 2. 2. Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Nya Doxa

  Författare :David Dunér; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Christopher Polhem; Charles XII; hydrodynamics; technology; optics; acoustics; mechanics; space; theology; number systems; neurology; iatromechanics; body and soul; infinity; mineralogy; cosmology; matter theory; perception; analogy; metaphors; cognition; 18th century Swedish history; philosophy of science; philosophy of religion; mechanical philosophy; philosophy; geometry; mathematics; history of science; Emanuel Swedenborg 1688–1772 ; natural philosophy; History of philosophy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inledningen syftar till att ge en översikt över Swedenborgs levnadslopp och ge en viss orientering i litteraturen kring honom. Det visar sig att det saknas en grundlig idéhistorisk studie över hans tidiga mekanistiska naturfilosofi. LÄS MER

 3. 3. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. LÄS MER

 4. 4. Upplysning utan förnuft : begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Victoria Höög; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; John Locke; Thomas Hobbes; postmodernism; modernity; women; political freedom; classical republicanism; human nature; reason; virtue; passions; Enlightenment; desire; David Hume; Charles de Montesquieu.; History of philosophy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling syftar till att ge en översikt över cirka hundra år av europeisk intellektuell historia som lyfter fram nya aspekter av de klassiska tänkarna. Analysen av de fyra filosoferna Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Charles de Montesquieu syftar till att belysa en generell historisk process, nämligen hur den moderna människosynen växer fram i Europa. LÄS MER

 5. 5. Modelling and simulation as planning tools for improvement of the quality of health care environments : towards a conceptual model of a care process

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Marie Elf; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur; Architecture; simulation and modeling; health care services; health care process; design process;

  Sammanfattning : Planning for and designing new health care environments that meet the standards of contemporary and future health care are complex tasks. Understanding the nature of the health care environment and the care process is essential for a successful design process. LÄS MER