Sökning: "utbilda vuxna"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden utbilda vuxna.

 1. 1. Infections in small children and their families - symptoms,consultations and antibioitcs

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Katarina Hedin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; antibioitc prescription; physician consultations; infectious symptoms; daycare; preschool children; families;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Symtom på infektion är vanligt hos små barn och deras familjer. Med stigande ålder minskar antalet dagar med symtom, men ökar igen hos föräldrar till små barn. LÄS MER

 2. 2. Parental support in a changing society

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Ann-Christine Hallberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; epidemiology; Folkhälsa; nurses; parents; child health; health promotion; epidemiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige betonas idag alltmer det hälsofrämjande arbetet riktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Olika föräldrastödsaktiviteter erbjuds. Det behövs ökad kunskap om varför vissa aktiviteter fungerar bättre än andra. LÄS MER