Sökning: "urban design"

Visar resultat 1 - 5 av 276 avhandlingar innehållade orden urban design.

 1. 1. Turning waste into resources: Rethinking the way we discard things

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Maria Isabel Ordonez; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Solid waste; resource recovery; material loops; waste sorting; user centred design; design with waste; waste collection systems;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Designing out waste - Exploring barriers for material recirculation

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Isabel Ordonez Pizarro; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; waste management; ​Recycling; Resources; Urban; Waste; Water; waste sorting; sustainable development; recycling; resource recovery; designing with waste;

  Sammanfattning : This doctoral thesis has investigated what hinders material recirculation in society, to later suggest possible ways to support material recirculation in the future. Since material recirculation is proposed as a way to use waste materials for new production, it was deemed relevant to investigate two separate case studies that enabled recirculation from production systems and waste management. LÄS MER

 3. 3. Vestiges of urban spirit Isfahan's urban fabric through socio-spatial transformations

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mohammad Sarraf; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Isfahan; Urban Fabric; Socio-spatial Communication; Urban Identity; Urban Transformation; Urban Renewal; Urban Form; Urban Design; اصفهان ، طراحی شهری ، فرم شهری ، دگرگونی های کالبدی ، هویت شهری ، بازسازی شهری; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The city of Isfahan, one of the most historic urban settlements in Iran, has undergone dramatic socio-spatial transformations during the recent decades, beginning with the modernization programs of the 1920s. While the urban structure of Isfahan was the outcome of a process over centuries of incremental evolution, a new mode of place making and street patterns was imposed on the historic fabric of the city within the space of only a few decades. LÄS MER

 4. 4. Seaside, Celebration och Windsor: Studier av urbana estetiska regler

  Detta är en avhandling från Theoretical and Applied Aesthetics

  Författare :Mats Hultman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkitektur; interior design; Architecture; Anläggningsteknik; Construction technology; Windsor; Celebration; Seaside; New Urbanism; design codes; aesthetic rules; urban; aesthetics; quality; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns idag en uttalad strävan från samhällets sida att höja den arki-tektoniska kvaliteten i den byggda miljön. Den svenska bygg-lagstiftning-en är sedan ett par år tillbaka ändrad så att hänsyn måste tas också till estetiska kvaliteter när ändringar i den fysiska miljön ska genomföras. LÄS MER

 5. 5. Separations in Multivocality: Reconfiguring Dialogue through Design

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Jon Geib; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; multivocality; post-political; participation; separation; indirect dialogue; design; architecture; artistic research; dialogue; public space;

  Sammanfattning : This thesis takes an artistic research approach concerned with the designer's agency within processes of public space.  It traverses contexts of urbanism, urban design, architecture, art, design and participatory processes but also draws from other fields. LÄS MER