Sökning: "underweight"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet underweight.

 1. 1. Social determinants of leisure time physical activity, body mass index, and acute myocardial infarction

  Detta är en avhandling från Mohammad Ali, Sadiq

  Författare :Sadiq Mohammad Ali; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi; Public health; acute myocardial infarction; obesity; overweight; underweight; leisure time physical activity; health locus of control; social capital; Socioeconomic status; psychosocial work conditions;

  Sammanfattning : There are substantial socioeconomic differences in cardiovascular morbidity and mortality in most western countries. Socioeconomic differences in cardiovascular risk factors (obesity/overweight, tobacco smoking, leisure time physical activity, dietary habits) are correspondingly large. LÄS MER

 2. 2. Disability pension. Epidemiological and financial aspects

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Nils-Ove Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; socioeconomic status; screening; risk factor; participation; occupation; obesity; health screening; financial costs; early retirement; disability pension; diagnoses; Alcohol; body mass index; teetotalism; underweight; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avsikten med förtidspensionering är att ge rätt till ekonomisk trygghet om arbetsförmågan skulle reduceras i förtid. Sedan sextiotalet har både totala antalet förtidspensionärer och antalet nybeviljade förtidspensioner ökat kontinuerligt. Efter att 1993 ha kulminerat med över 62. LÄS MER

 3. 3. Body Composition and Energy Expenditure in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kompendiet Aidla Trading AB

  Författare :Frode Slinde; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The prevalence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is increasing in Sweden as well as worldwide. The main cause of the disease is cigarette smoking. Almost 50 % of all COPD patients become underweight. LÄS MER

 4. 4. Nutritional Depletion in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Effect on Morbidity, Mortality and Physical Capacity

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Runa Hallin; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic obstructive pulmonary disease; nutrition; pulmonary rehabilitation; physical capasity; systemic inflammation; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Lung diseases; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Lungsjukdomar;

  Sammanfattning : The overall aim of this work was to examine the effects of depleted nutritional status on some aspects of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).Morbidity. In paper І, we found that energy intake was lower than the calculated energy demand for all patients. LÄS MER

 5. 5. Nutrition, weight status and physical activity in Saudi Arabia : : with special focus on women

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Public Health Sciences

  Författare :Atika Khalaf; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nutrition;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of obesity and physical inactivity in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) has been escalating to levels that are threatening the public health of the entire KSA population, especially the female population. However, both physical activity (PA) education and research have only focused to a limited extent on women’s health status. LÄS MER