Sökning: "treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 9180 avhandlingar innehållade ordet treatment.

 1. 1. Treatment repeaters re-entry in care for clients with substance use disorder within the Swedish addiction treatment system

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Robert Grahn; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; addiction treatment; treatment repeaters; substance use disorder; compulsory care; register database study; Sweden; chronic condition; drop-out; continuing care; bio-psycho-social;

  Sammanfattning : According to the regulations contained in the Social Services Act (SFS 2001:453), Swedish social services have a legal responsibility to provide support, care, and treatment for individuals with substance use problems.  This law mandate those who are responsible to provide treatment to motivate drug users to actively seek treatment on a voluntary basis, ensuring an end to their dependence on drugs. LÄS MER

 2. 2. Microsieving in municipal wastewater treatment : Chemically enhanced primary and tertiary treatment

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Janne Väänänen; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-02-02]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; coagulation; wastewater treatment; flocculation; microsieving; control; primary treatment; tertiary treatment; coagulation; control; flocculation; microsieving; municipal wastewater treatment; primary treatment; tertiary treatment;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants are constantly forced to make improvements. The main objectives are to reduce energy consumption, to increase the treatment capacity and to improve the effluent water quality. Microsieves in combination with chemical pretreatment can potentially fulfil these objectives. LÄS MER

 3. 3. Heat treatment of Al-Si-Cu-Mg casting alloys

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers Reproservice

  Författare :Emma Sjölander; Högskolan i Jönköping.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cast aluminium alloys; Heat treatment; Solution treatment; Artificial ageing; Tensile properties; Plastic deformation; Microstructure; Modelling; Teknisk materialvetenskap; Materials science; Heat Treatment; Solution Treatment; Artificial Ageing; Tensile Properties; Plastic Deformation;

  Sammanfattning : Environmental savings can be made by increasing the use of aluminium alloys in the automotive industry as the vehicles can be made lighter. Increasing the knowledge about the heat treatment process is one task in the direction towards this goal. The aim of this work is to investigate and model the heat treatment process for Al-Si casting alloys. LÄS MER

 4. 4. Treatment of pneumothorax : Aspects on diagnosis, treatment technique and pain relief during drainage treatment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Olle Engdahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Pneumothorax is the term used for all conditions where air is present in the pleural cavity outside the confinement of the lung. Active treatment of pneumothorax often consists of the introduction of a pleural drain and the application of a continuous vacuum to keep the collapsing lung expanded until the lesion has healed. LÄS MER

 5. 5. Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Claes Levin; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Correctional Treatment; Reformatory; Residential Treatment; Treatment Organizations; Juvenile Delinquency; Child Care; Social Institutions; Human Service Organizations; People-Changing Organizations; Treatment; Social changes; Incarceration.; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att söka kunskap om vilka faktorer som bidrar till uppfostringsanstaltens framgång som social institution och dess ständiga misslyckande som behandlingsorganisation. Jag försöker förstå varför organisationer som §12-hem och särskilda ungdomshem finns och vilken betydelse de har i vårt samhälle. LÄS MER