Sökning: "the function of literature"

Visar resultat 1 - 5 av 480 avhandlingar innehållade orden the function of literature.

 1. 1. Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sten-Olof Ullström; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; literature criticism; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Swedish Senior High School.; Student essay; Mother tongue instruction; Educational history; Literature instruction; Reception of literary texts; Literary canon; Literary history; August Strindberg; Mikhail Bakhtin; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; Litteraturundervisning; Litteraturundervisning -- Gymnasiet; Strindberg; Svenska författare;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur bilden av August Strindbergs författarskap gestaltats i gymnasiets litteraturundervisning. Strindberg representerar i Sverige det moderna genombrottets litteratur där gränserna mellan offentlighet och intimsfär utmanas Studien vill visa hur och varför en författarbild kvalificerar eller diskvalificerar sig i en nationell undervisningsdiskurs, liksom hur och varför författarbilden växlar. LÄS MER

 2. 2. En möjlig värld: En tematisk studie av Lars Gustafssons 1990-talsromaner

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Kerstin Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; literary theory; Fictional truth; fictional worlds; moral standards; ontology; theodicy; the Deluge; Gnosticism; monism; death; the Underworld; Memory Palaces; Millennial beliefs; Apocalypse; Michael Riffaterre; Anselm of Canterbury; Paul de Man; literature criticism; Ramon Llull; Spinoza.; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : "En möjlig värld" explores how questions of moral standards and ontology are discussed explores how questions of moral standards and ontology are discussed and represented in three of Lars Gustafsson's novels in a search for a world that is conceivable - in terms of moral philosophy, as well as ontology. Initially, a theoretical foundation is constructed, based on the assumption that fictional texts are linguistic phenomena that mainly refer to the worlds they themselves create. LÄS MER

 3. 3. Writing Worlds, Reading Landscapes : An Exploration of Settings in Fantasy

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Stefan Ekman; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Robert Jordan; Steven R. Donaldson; Lisa Goldstein; Tim Powers; Patricia McKillip; China Miéville; Charles de Lint; Terry Pratchett; Robert Holdstock; Garth Nix; Charles Vess; Neil Gaiman; Steven Brust; J.R.R. Tolkien; maps in fantasy; fantasy; ecocriticism;

  Sammanfattning : Fantasygenrens många främmande och fantastiska platser ger inte bara handlingen en exotisk kuliss utan är tätt knutna till hur berättelserna är uppbyggda. I Stefan Ekmans doktorsavhandling Writing Worlds, Reading Landscapes: An Exploration of Settings in Fantasy visas hur miljön i fantasy är lika viktig som persongalleriet och intrigen. LÄS MER

 4. 4. Landets SångGudinna : Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Alfred Sjödin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theory of genres; 18th C Swedish literature; the long poem; Georgic poetry; Pastoral; Epic; Classical Reception; Representation of the Countryside; Literature and War; Hedonism; Moralism; and Sentimentality in 18th C. Literature.;

  Sammanfattning : The long poem Skördarne (The HArvest) by johan Gabriel Oxenstierna (1750-1818) was an attempt to do for the Swedish what Virgil had don for the Roman Countryside in his Georgics. However, "georgic poetry" was seldom recognised as a distinct genre by the classical system of poetics, and its relation to neighbouring genres were often unclear. LÄS MER

 5. 5. "Who Should Know but the Woman": Sexuality, Marriage and Motherhood in the Utopian Novels of Charlotte Perkins Gilman

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Chloé Avril; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; Literature; Charlotte Perkins Gilman; utopia; feminism; sexuality; marriage; motherhood;

  Sammanfattning : The revival of critical interest in the writings of the early twentieth-century American feminist Charlotte Perkins Gilman is linked to the emergence of a second wave of struggle for women's liberation in the 1960s and 70s. Before this, Gilman's work, in particular her short stories and novels, remained neglected or forgotten in the literary histories of modern American literature. LÄS MER