Sökning: "the function of literature"

Visar resultat 1 - 5 av 584 avhandlingar innehållade orden the function of literature.

 1. 1. Ecologies of the Imagination Theorizing the participatory aesthetics of the fantastic

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University

  Författare :Per Israelson; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Media theory; genre theory; media ecology; posthumanism; ecocriticism; neocybernetics; sympoiesis; ontogenesis; fantasy; the fantastic; comic books; William Blake; Alan Moore; J. R. R. Tolkien; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This book is about the participatory aesthetics of the fantastic. In it, the author argues that the definition of the fantastic presented by Tzvetan Todorov in 1970 can be used, provided it is first adapted to a media-ecological framework, to theorize the role of aesthetic participation in the creation of secondary worlds. LÄS MER

 2. 2. Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sten-Olof Ullström; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Swedish Senior High School.; Student essay; Mother tongue instruction; Educational history; Literature instruction; Reception of literary texts; Literary canon; Literary history; August Strindberg; Mikhail Bakhtin; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; Litteraturundervisning; Litteraturundervisning -- Gymnasiet; Strindberg; Svenska författare;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om hur bilden av August Strindbergs författarskap gestaltats i gymnasiets litteraturundervisning. Strindberg representerar i Sverige det moderna genombrottets litteratur där gränserna mellan offentlighet och intimsfär utmanas Studien vill visa hur och varför en författarbild kvalificerar eller diskvalificerar sig i en nationell undervisningsdiskurs, liksom hur och varför författarbilden växlar. LÄS MER

 3. 3. Till det omöjligas konst bekänner jag mig, Gunnar Ekelöfs konstsyn : Relationen mellan litteratur och bildkonst i kommenterande texter och lyrisk praktik

  Detta är en avhandling från ellerströms förlag

  Författare :Ann Lundvall; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gunnar Ekelöf; view of the fine arts; literature; the visual arts; commenting text; lyrical practice; close-reading; dimension; interartial; metapoetical; gender aspect; dialogue; mythology; function; iconotext; ekphrasis; reception; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; History of Literature;

  Sammanfattning : This thesis, “To the art of the impossible I profess myself” Gunnar Ekelöf’s View of the Fine Arts. The Relationship between Literature and the Visual Arts in Commenting Texts and Lyrical Practice, looks into Ekelöf’s view of the fine arts in commenting texts such as literary and art criticism, essays, notebooks and letters. LÄS MER

 4. 4. En möjlig värld: En tematisk studie av Lars Gustafssons 1990-talsromaner

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Kerstin Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; General and comparative literature; Fictional truth; fictional worlds; moral standards; ontology; theodicy; the Deluge; Gnosticism; monism; death; the Underworld; Memory Palaces; Millennial beliefs; Apocalypse; Michael Riffaterre; Anselm of Canterbury; Paul de Man; literature criticism; Ramon Llull; Spinoza.; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "En möjlig värld" behandlar Lars Gustafssons (f. 1936) romaner "Historien med hunden" (1993), "Tjänarinnan" (1996) och "Windy berättar" (1999), vilka framstår som en central del i det omfattande författarskapet. LÄS MER

 5. 5. The phenomenon of the grotesque in modern southern fiction some aspects of its form and function

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Haar; Umeå universitet.; [1983]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Caldwell; Capote; Faulkner; Goyen; McCullers; O Connor; Welty; macabre-grotesque; repulsive frightening-grotesque; comic-grotesque; Philip Thomson; Det groteska i litteraturen;

  Sammanfattning : After a general historical outline of the term and concept 'grotesque' attention is focused on the grotesque in Southern fiction and an attempt is made to explain the abundance of this mode in the literature of the South. It can seemingly be linked to the distinctiveness of that region as compared to the rest of the United States—a distinctiveness that has been brought about by historical, geographical, sociological and economic factors. LÄS MER