Sökning: "systematic clinical supervision"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden systematic clinical supervision.

 1. 1. Support for women with breast cancer, and for the district and hospital nurses involved an intervention study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maj-Britt Pålsson; Umeå universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intervention; support; organizational changes of the care; systematic clinical supervision; breast cancer patients; district nurses; hospital nurses; experiences; well-being ill-being; hopelessness; anxiety; depression; burnout; empathy; sense of coherence; the Karolinska scales of personality;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate breast cancer patients’ experiences of their illness and of traditional nursing care (TNC) or supportive nursing care (SNC) respectively, as well as nurses' experiences of support and of caring for cancer patients. An intervention including extended co-operation between the surgical ward and primary health care, shorter waiting times, and changed routines concerning the information about the diagnosis, as well as training and systematic clinical supervision for the nurses, was implemented. LÄS MER

 2. 2. Psychiatric nurses' view of nursing care, clinical supervision and individualised care : interventions on a dementia and on a general psychiatric ward

  Detta är en avhandling från Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Agneta Berg; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; creativity; job satisfaction; lived experience; clinical group supervision; general psychiatric care; Psychiatric nurses; dementia care; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Psykiatriska vårdares erfarenheter av omvårdnad, grupphandledning och individuellt planerad omvårdnad på en avdelning för vård av gravt dementa personer och på en allmänpsykiatrisk avdelning. Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka vårdarnas upplevelse av omvårdnadsarbetet samt betydelsen och effekterna av införandet av systematisk klinisk grupphandledning och individuellt planerad omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. The Swedish Maternal Health Care Register Internal Validity, User Perspectives and Register Outcomes; and Experiences by Midwives in Antenatal Care

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kerstin Petersson; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Quality registers; medical records; validity; degree of coverage; antenatal care; pregnancy; prenatal diagnosis; uptake; work condition; guidelines; epidemiology; qualitative research; obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : BackgroundEstablished in 1999, the Swedish Maternal Health Care Register (MHCR), collects data on pregnant women and their offspring. Since 2013, the MHCR has been a part of the Swedish Pregnancy Register (SPR). Data are entered manually into the MHCR by midwives in antenatal care (ANC). LÄS MER