Sökning: "sven åberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden sven åberg.

 1. 1. Rapid rotations in nuclei

  Författare :Sven Åberg; [1980]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1980:Åberg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Spelrum om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sven Åberg; KTH.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialogue seminar; music; reflection; skills; analogical thinking; tacit knowledge; paradoxes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation discusses the transfer of practical knowledge as seen in the practises of conservatory teachers at the Royal College of Music in Stockholm. It is based on material from three series of dialogue seminars conducted with teachers and students. LÄS MER