Sökning: "svamp"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet svamp.

 1. 1. Epiphytic lichen responses to nitrogen deposition

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

  Författare :Otilia Johansson; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lichens; air pollution; nitrogen deposition; phosphorus; growth; chlorophyll a; boreal forest; field experiment; irrigation; carbon based secondary compounds; Lavar; luftföroreningar; alg; svamp; kväve; fosfor; skog; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Terrestrial ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestrisk; limnisk och marin ekologi Terrestrisk ekologi; ekologisk botanik; Ecological Botany;

  Sammanfattning : Nitrogen (N) deposition has increased globally over the last 150 years and further increase is predicted for the future. Nitrogen is an important nutrient for lichens, involved in many processes in both photobiont and mycobiont.  However, N can be a stressor, causing many lichens and lichen communities to disappear with increased deposition. LÄS MER

 2. 2. Calorimetric methods for the study of fungi on building materials

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Yujing Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fungal growth; fungal activity; ergosterol; humidity; temperature; calorespirometry; oxygen; mätmetoder; röta; svamp; byggmaterial; påväxt; kalorimetri; microcalorimetry; isothermal calorimetry; Fungi; building materials; mould; Serpula lacrymans; rot fungi;

  Sammanfattning : The aim of this project is to study the fungal growth habits on building materials as a function of humidity, temperature and other environmental parameters. The method of calorimetry is used as a way to quantify fungal activity on building materials. LÄS MER

 3. 3. Fungal Lectins. Molecular structure and function of a member of a novel lectin family

  Detta är en avhandling från Stefan Rosén Department of Microbial Ecology Lund University Ecology Building Sölvegatan 37 223 62 Lund Sweden

  Författare :Stefan Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; possible functions; expression; localization; binding specificities; primary and secondary structure; Agaricus bisporus; Arthrobotrys oligospora; Fungi; novel lectin family; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En typisk egenskap för de flesta proteiner är att de kan binda specifikt och reversibelt till olika ämnen. Välkända exempel är enzymer som kan binda till olika substrat och inhibitorer samt antikroppar som binder till antigen. LÄS MER

 4. 4. The Ecophysiology of Arbuscular Mycorrhizal Fungi: Phosphatase Activity Associated with Extraradical and Intraradical Mycelium

  Detta är en avhandling från Microbial Ecology, Lund University

  Författare :Ingrid van Aarle; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ekologi; Ecology; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; Scutellospora; polyphosphate; phosphorus uptake; phosphorus transfer; phosphatase; pH; mycelium; Glomus; fatty acid; Gigaspora; arbuscular mycorrhiza; ELF;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svampmycel i marken hämtar sin energi både från levande och dött organiskt material. Vissa svampar hämtar energi direkt från levande växter genom att bilda en symbios som kallas mykorrhiza. Arbuskulär mykorrhiza (AM) är en sådan typ som bildas av svampar som inte kan leva utan värdväxter. LÄS MER

 5. 5. Tillage practices and their impact on soil organic carbon and the microbial community

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate research (CEC) & Department of Biology

  Författare :Sofia Hydbom; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-11]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Tillage; Agriculture; Long-term field experiment; Microorganism; Clayey soil; Soil organic carbon; Farmer; Sweden;

  Sammanfattning : ATT PLÖJA MYCKET, LITE ELLER INGET ALLS Vi blir fler och fler människor på vår planet, och år 2050 beräknas vi vara så många som 10 miljarder. Det innebär att vi måste kunna producera mer mat på en lika stor eller till och med mindre yta jämfört med idag. LÄS MER