Sökning: "suffixed article"

Hittade 1 avhandling innehållade orden suffixed article.

  1. 1. L'italiano come prima e seconda (madre)lingua : Indagine longitudinale sullo sviluppo del DP

    Detta är en avhandling från Department of Romance Languages

    Författare :Petra Bernardini; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Italian language and literature; L1 lexicon; two lexicons; syntax; morphology; adult learners; bilingual children; functional categories; parameter setting; universal grammar; weaker language; DP; L2; 2L1; L1; development; acquisition; Italian; Swedish; gender parameter; number; gender; v. d. Craats.; agreement; transfer; definite word order; suffixed article; determiner parameter; N-raising parameter; Italienska språk och litteratur ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar inlärning av italienska som ett av två modersmål (svenska/italienska) hos tvåspråkiga barn och som andraspråk hos svenska vuxna som lär sig italienska i Italien. Särksilt fokus ligger på ett barn som lär sig italienska som ett av två modersmål i Sverige och vi ställer oss frågan om hans italienska kommer att utvecklas som hos italienska enspråkiga barn eller som hos de vuxna inlärarna. LÄS MER