Sökning: "suburbs"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet suburbs.

 1. 1. Suburban Navigation Structural Coherence and Visual Appearance in Urban Design

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Anna-Johanna Klasander; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur och bebyggelsevård; Architecture and architectural conservation and restoration; urban design; legibility; orientation; urban morphology; housing estates; suburbs; urban typologies; environmental cognition; space syntax; cognitive mapping;

  Sammanfattning : This thesis is written within the field of architecture and urban design. Its main subject is the morphology of housing estate suburbs that were built in Sweden from the 1940s to the 1970s. With the issue of environmental legibility as point of departure, structural and visual properties of urban settings are studied. LÄS MER

 2. 2. Stads-delar. Förorter som stadsbyggnadsfråga

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Anna-Johanna Klasander; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur och bebyggelsevård; Architecture and architectural conservation and restoration; urban design; public space; neighbourhood units; suburbs; space syntax; squares; local centres;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Till förortens försvar. Utveckling och organisering i de tre stadsdelarna Hjällbo, Hammarkullen, Eriksbo 1970-1995

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anders Törnquist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish housing policy; suburbs; local community; civic community; social capital; little neighbourhood; community strategies; social organising; actors perspective; social action; physical environment; socio-economic profiles; mobility; environmental factors;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Leisure-time youth-center as health-promotion settings

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Ingela Fredriksson; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Youth-center; Leisure-time; Health-promotion; Settings; NGO; Strategies; Participation; Multicultural Suburbs; Policy;

  Sammanfattning : Leisure time is an important part of young people’s lives. Despite this, leisure-time settings have hitherto had only a minor role in setting-based health-promotion initiatives. Improving adolescents’ quality of leisuretime activities can reduce social differences in health, thus youth-centers can be appropriate settings for promoting health. LÄS MER

 5. 5. From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Khalid Khayati; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diaspora; Kurds; France; suburbs banlieues ; integration; Sweden; immigration; transborder citizenship; assabiyya; transnationalism; social exclusion; discrimination; segregation; ethnography; cyberspace; long-distance nationalism; Diaspora; kurder; Frankrike; förorter banlieues ; integration; Sverige; immigration; gränsöverskridande medborgarskap; assabiyya; transnationalism; social exkludering; diskriminering; segregation; etnografi; cyberspace; långdistans nationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling är en komparativ undersökning av pågående förändringsprocesser bland kurder i Marseillesregionen i Frankrike ochStockholmsregionen i Sverige. I fokus står skiftet från en endimensionell och offerrelaterad kurdisk diasporisk identitet mot en mer sammansatt och aktiv. LÄS MER