Sökning: "students language"

Visar resultat 1 - 5 av 269 avhandlingar innehållade orden students language.

 1. 1. "Say It Fast, Fluent and Flawless" formulaicity in the oral language production of young foreign language learners

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Parvin Gheitasi; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early language learning; Foreign language learning; Formulaic language; Formulaicity; English as a foreign language; language teaching and learning; språkdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis reports on a study, which investigated the process of early foreign language learning in a classroom context and the functions of multi-word units of language known as formulaic sequences in the oral language production of young foreign language learners. A classroom with 11 students in the age range 9 to 11 years was observed and video recorded for 16 sessions (90 minutes per session). LÄS MER

 2. 2. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ola Knutsson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Language technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER

 3. 3. Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan Språkliga studier med utgångspunkt i nutida elevtexter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christina Melin-Köpilä; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; students language; Finland Swedish; Finlandism; provincialism; language contact; language norm; standard language; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : Finland is officially a bilingual country, with Finnish and Swedish as national languages. FinlandSwedes constitute about 6% of the population.This study treats Finland Swedish in relation to Swedish in Sweden, on the one hand, and, onthe other hand, to Finnish. LÄS MER

 4. 4. Language as a Leading Light to Business Cultural Insight A Study on Expatriates' Intercultural Communication in Central and Eastern Europe

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Kjell Ljungbo; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Language; multilingualism; culture; intercultural communication; business; expatriate; Central and Eastern Europe; cultural significance structure; business flower; hermeneutics; ideal type; export; foreign language skills; language competence; Sweden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Language competence is decisively important in international business and could increase efficacy, efficiency, sales and profits. Language is an underresearched area in business studies though language constitutes management and the managers building structures, processes, cultures and personalities being the most vital working tool to get things done and make them understandable. LÄS MER

 5. 5. Agency in the Spanish language classroom Student and teacher choices, actions and reports when students search for information online as part of a theme

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Language Education, Stockholm University

  Författare :Lisa Källermark Haya; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Agency; Spanish language study; ICT; Activity systems; classroom study; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : Students’ and teachers’ own choices and actions – their agency – are an integral part of language education, yet we know little about agency in specific classroom contexts. One such context is when students search for information online as part of their foreign language education. LÄS MER