Sökning: "students language"

Visar resultat 1 - 5 av 296 avhandlingar innehållade orden students language.

 1. 1. Writing in a third language a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Yvonne Knospe; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; second language acquisition; third language learning; writing in a foreign language; learning to write; metacognition; keystroke logging; text quality; German; upper secondary school; language teaching and learning; språkdidaktik; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : Learning an additional foreign language (usually referred to as a third language, L3) after English (L2) in formal settings seems to remain relatively unsuccessful in the European context (European Commission 2012), despite the reported advantages from extensive language learning experiences. Against this background the present thesis explores the potential benefits of a teaching approach focused on writing strategies and metacognitive reflections for L3 writing. LÄS MER

 2. 2. Bilingual students' learning in science Language, gestures and phyiscal artefacts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University

  Författare :Zeynep Ünsal; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; science education; bilingual students; mediating means; language; gestures; physical artefacts; learning; meaning-making; practical epistemological analysis; translanguaging; continuity; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to examine how language, gestures and physical artefacts are used in science classes with emergent bilingual students who do not share the same minority language as their classmates or teachers. The purpose is to contribute to findings that can enhance emergent bilingual students’ learning in science. LÄS MER

 3. 3. "Say It Fast, Fluent and Flawless" formulaicity in the oral language production of young foreign language learners

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Parvin Gheitasi; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early language learning; Foreign language learning; Formulaic language; Formulaicity; English as a foreign language; language teaching and learning; språkdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis reports on a study, which investigated the process of early foreign language learning in a classroom context and the functions of multi-word units of language known as formulaic sequences in the oral language production of young foreign language learners. A classroom with 11 students in the age range 9 to 11 years was observed and video recorded for 16 sessions (90 minutes per session). LÄS MER

 4. 4. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ola Knutsson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Language technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER

 5. 5. Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan Språkliga studier med utgångspunkt i nutida elevtexter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christina Melin-Köpilä; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; students language; Finland Swedish; Finlandism; provincialism; language contact; language norm; standard language; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : Finland is officially a bilingual country, with Finnish and Swedish as national languages. FinlandSwedes constitute about 6% of the population.This study treats Finland Swedish in relation to Swedish in Sweden, on the one hand, and, onthe other hand, to Finnish. LÄS MER