Sökning: "structural integrity"

Visar resultat 1 - 5 av 124 avhandlingar innehållade orden structural integrity.

 1. 1. Structural integrity of prestressed nuclear reactor containments

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Patrick Anderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; steel liner; reliability; relaxation; shrinkage; creep; loss of prestress; tendon; Nuclear; containment; design pressure; Construction technology; Anläggningsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett kärnkraftverk är utrustat med ett omfattande försvar avsett att förhindra radioaktivt utsläpp vid en eventuell reaktorolycka. Detta försvar är uppbyggt av ett antal skyddsbarriärer, där reaktorinneslutningen utgör den sista barriären mot omgivningen. LÄS MER

 2. 2. Active Health Monitoring of Aerospace Composite Structures by Embedded Piezoceramic Transducers

  Detta är en avhandling från Institutionen för flygteknik

  Författare :Christophe Paget; KTH.; [2001]
  Nyckelord :embedded; piezoceramic; piezoelectric; transducer; composite; structural; integrity; health monitoring; damage detection; Lamb waves; wavelets; normal-mode expansion; FE-method; SLMT;

  Sammanfattning : The objectives of the thesis work were to study theinteraction between embedded piezoceramic transducers andcomposite structures as well as determine techniques tosimplify the Lamb waves analysis. Firstly, this studyconsidered the design of the embedded piezoceramic transducers. LÄS MER

 3. 3. Vessel wall integrity influence of genetics and flow

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hanna Björck; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Cardiovascular disease (CVD) is the major cause of death worldwide. Underlying causes, such as atherosclerosis and hypertension, are associated with remodeling of the vessel wall ultimately leading to loss of structural integrity. There are a number of factors that can influence vascular remodeling and hence structural integrity. LÄS MER

 4. 4. Thiopurine S-methyltransferase - characterization of variants and ligand binding

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annica Blissing; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Thiopurine S-methyltransferase TPMT ; protein stability; enzyme kinetics; ligand binding; isothermal titration calorimetry ITC ; 8-anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ANS ;

  Sammanfattning : Thiopurine S-methyltransferase (TPMT) belongs to the Class I S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase (SAM-MT) super family of structurally related proteins. Common to the members of this large protein family is the catalysis of methylation reactions using S-adenosylmethionine (SAM) as a methyl group donor, although SAM-MTs act on a wide range of different substrates and carry out numerous biologically important functions. LÄS MER

 5. 5. Structural integrity of sandwich elements with localized damage

  Detta är en avhandling från Institutionen för flygteknik

  Författare :Peter H. Bull; KTH.; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER