Sökning: "structural integrity"

Visar resultat 1 - 5 av 91 avhandlingar innehållade orden structural integrity.

 1. 1. Structural integrity of prestressed nuclear reactor containments

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Patrick Anderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; steel liner; reliability; relaxation; shrinkage; creep; loss of prestress; tendon; Nuclear; containment; design pressure; Construction technology; Anläggningsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett kärnkraftverk är utrustat med ett omfattande försvar avsett att förhindra radioaktivt utsläpp vid en eventuell reaktorolycka. Detta försvar är uppbyggt av ett antal skyddsbarriärer, där reaktorinneslutningen utgör den sista barriären mot omgivningen. LÄS MER

 2. 2. Active Health Monitoring of Aerospace Composite Structures by Embedded Piezoceramic Transducers

  Detta är en avhandling från Institutionen för flygteknik

  Författare :Christophe Paget; KTH.; [2001]
  Nyckelord :embedded; piezoceramic; piezoelectric; transducer; composite; structural; integrity; health monitoring; damage detection; Lamb waves; wavelets; normal-mode expansion; FE-method; SLMT;

  Sammanfattning : The objectives of the thesis work were to study theinteraction between embedded piezoceramic transducers andcomposite structures as well as determine techniques tosimplify the Lamb waves analysis. Firstly, this studyconsidered the design of the embedded piezoceramic transducers. LÄS MER

 3. 3. Vessel wall integrity influence of genetics and flow

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hanna Björck; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Cardiovascular disease (CVD) is the major cause of death worldwide. Underlying causes, such as atherosclerosis and hypertension, are associated with remodeling of the vessel wall ultimately leading to loss of structural integrity. There are a number of factors that can influence vascular remodeling and hence structural integrity. LÄS MER

 4. 4. Structural integrity of sandwich elements with localized damage

  Detta är en avhandling från Institutionen för flygteknik

  Författare :Peter H. Bull; KTH.; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Structural Integrity Analysis of Critical Elements of RoPax Ships

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Ulf B. Karlsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Farkostteknik; Vehicle engineering; Konstruktionsteknik; Construction engineering; RoPax; RoRo; safety; event-chain; bow-door; IACS UR S8; ship collision; experiments; finite element analysis;

  Sammanfattning : The potentially costly consequences of a lost ship in the form of fatalities, property, cargo and related industries, as well as pollution of the environment in the form of oil spill, etc., and the public view are the driving forces for developing safer ships. Especially RoRo-ferries, i.e. LÄS MER