Sökning: "stroke och omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden stroke och omvårdnad.

 1. 1. De kan, de vill och de orkar, men... Studier av närstående till personer drabbade av stroke samt granskning av informationsmaterial från svenska strokeenheter

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :Catarina Wallengren Gustafsson; Karlstads universitet.; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; Relatives; stroke; stroke units; printed education materials; learning; informationsmaterial; strokeenheter; anhörig; närstående;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka förståelsen förnärstående i deras föränderliga livssituation under de sex första månaderna efter en persons strokeinsjuknande, med särskild fokus på lärande. Vidare var syftetatt utvärdera de skriftliga informationsmaterial som erbjuds närstående vid svenska strokeenheter. LÄS MER

 2. 2. Consequences of stroke aspects of impairments, disabilities and life satisfaction : with special emphasis on perception and on occupational therapy

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Birgitta Bernspång; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1987]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; impairment; disability; life satisfaction; perception; hemiplegia; occupational therapy;

  Sammanfattning : Perceptual and motor functions and self-care ability after stroke were assessed within two weeks (n:109; mean age 69±10) and 4-6 years (n:75;70±9) after admission to a non-intensive care stroke unit. Sixty-two of the long-term stroke survivors reported on their life satisfaction (7 items) as experienced (in retrospect) before the stroke and at the time of the investigation. LÄS MER

 3. 3. Long-term effects of stroke

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Matti Viitanen; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1987]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; cerebrovascular disease; prognosis; recurrent stroke; myocardial infarction; epilepsy; life satisfaction; motor function; self-care ability; perception; causes of death;

  Sammanfattning : Stroke, which has an increasing incidence with age, causes an irreversible brain damage which may lead to impairment, disability and decreased life satisfaction or death.Risk factors for death, recurrent stroke and myocardial infarction, were analyzed in 409 stroke patients treated at the Stroke Unit, Department of Medicine, Umeå University Hospital, between Jan. LÄS MER

 4. 4. Functioning after stroke An application of the International Classification of Functioning,Disability and Health (ICF)

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Beatrix Algurén; Högskolan i Jönköping.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment; disability; functioning; health-related quality of life; ICF; longitudinal; multidisciplinary; Rasch; stroke; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Objective. The overall aim of this thesis was to evaluate the biopsychosocial consequences after stroke and test the validity of the ICF Core Sets for Stroke during one year post-stroke.Material and Methods. LÄS MER

 5. 5. Vara steget före Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Carina Bååth; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; assessment tool; skin; nutrition; pain; registered nurse; enrolled nurse; bedömning; bedömningsinstrument; hudkostym; näringstillstånd; sjuksköterska; smärta; undersköterska; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. LÄS MER