Sökning: "stadsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet stadsmiljö.

 1. 1. Bilder av småstaden - om estetisk värdering av en stadstyp; Images of the Small Town - on Aesthetic Evaluation of a Townscape

  Detta är en avhandling från Department of Architecture and Built Environment, Lund University

  Författare :Catharina Sternudd; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental health; Karlshamn; urban kvalitet; stadsmiljö; småstadsbebyggelse; estetisk värdering; småstad; stadsplanering; arkitektur; urban aesthetics; townscape; aesthetic evaluation; small town; Architecture; urban design; Miljömedicin; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting-point in the last years' growing interests in the small town as an architectural concept. Pre-industrial small towns are used as visual and structural models for very attractive new settlements in Sweden. LÄS MER

 2. 2. "Där man bor tycker man det är bra" Barns geografier i en segregerad stadsmiljö

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Danielle van der Burgt; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; children; neighbourhood; daily lives; social networks; time use; activities; residential segregation; neighbourhood effects; stigmatization; Sweden; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Because of the socioeconomic and ethnic segregation in many Swedish towns, residents with different social backgrounds are often living in separate neighbourhoods. This thesis focuses on children aged between 11 and 14 and explores the spatial extent of their social networks, their spatial mobility and spatial representations. LÄS MER

 3. 3. Predicting the sound field from aeroacoustic sources on moving vehicles Towards an improved urban environment

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Nicolas Pignier; KTH.; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pass-by simulations; aeroacoustic sources; urban sound propagation; direct numerical beamforming; linear programming deconvolution; Kirchhoff approximation; moving sources; detached-eddy simulation; Ffowcs Williams-Hawkings; vehicle design; förbifartssimuleringar; aeroakustiska källor; urban ljudutbredning; direkt numerisk lobformning; avfaltning med hjälp av linjärprogrammering; Kirchhoffs approximation; rörliga källor; detached-eddy simulation; Ffowcs Williams-Hawkings; fordonsdesign; Farkostteknik; Vehicle and Maritime Engineering;

  Sammanfattning : In a society where environmental noise is becoming a major health and economical concern, sound emissions are an increasingly critical design factor for vehicle manufacturers. With about a quarter of the European population living close to roads with heavy traffic, traffic noise in urban landscapes has to be addressed first. LÄS MER

 4. 4. Stadsbarndom: om barns vardag i en modern förort

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Bodil Rasmusson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neighbourhood; adult perspectives of the best interest of the child; qualitative methods; child´s perspective; developmental task; middle childhood; Urban childhood; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barns villkor i stadsmiljö är ett viktigt tema för förståelsen av den moderna barndomen. Barn har emellertid sällan tillfrågats om sin syn på stadens miljövillkor. LÄS MER

 5. 5. Road traffic metals sources and emissions

  Detta är en avhandling från Kalmar

  Författare :David Hjortenkrans; Högskolan i Kalmar.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Emission patterns; Heavy metals; Roadside soil; Sweden; Traffic; Sequential extractions; SFA; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi; Miljökemi; Environmental Chemistry;

  Sammanfattning : As the environmental regulations and technical progress have forced the factories’ old “end of pipe” solutions to improve, the metal emissions from point sources have decreased. Instead, the diffuse consumption emissions from goods in use now are in focus. LÄS MER