Sökning: "spleen development."

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade orden spleen development..

 1. 1. Spleno-pancreatic development assessed by 3D molecular imaging

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)

  Författare :Amir Asayesh; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :Cell biology; Spleen; Pancreas; Imaging; Development; Cellbiologi; miljömedicinsk utvecklingsbiologi; Developmental Biology;

  Sammanfattning : The development of different organs and tissues along the gastrointestinal tract, including the pancreas, depends on signalling between the endoderm and the adjacent mesenchyme. The Nkx gene Bapx1 is involved in spatial control of organ-positioning in the spleno-pancreatic region, and deficiency in this gene results in unacceptable proximity of the splenic mesenchyme to the pancreas. LÄS MER

 2. 2. Imaging the pancreas new aspects on lobular development and adult constitution

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Andreas Hörnblad; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 1 diabetes; ß-cell mass; tertiary lymphoid organs; biomedical imaging; optical projection tomography; morphogenesis; pancreas development; gastric lobe; spleen development.; medicinsk genetik; Medical Genetics; medicinsk utvecklings- och neurobiologi; Developmental Neurosciences; molekylär medicin genetik och patologi ; Molecular Medicine;

  Sammanfattning : The mouse pancreas is a mixed exocrine and endocrine glandconsisting of three lobular compartments: the splenic, duodenal and gastric lobes. During embryogenesis, the pancreas forms from two progenitor populations located on the dorsal and ventral side of the primitive gut tube. LÄS MER

 3. 3. Immunomodulatory properties of steroid hormones

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Maria Taube; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; DTH; oestradiol; corticosteroids; T cells; SCID mice; adoptive transfer; thymus; spleen.;

  Sammanfattning : Recent epidemiological, clinical and experimental evidence have suggested that steroid hormones play an important role in immune responses and in immune-mediated diseases. Many autoimmune diseases are treated with corticosteroids. LÄS MER

 4. 4. Cardiovascular and respiratory effects of apnea in humans

  Detta är en avhandling från Animal Physiology

  Författare :Johan Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; lung volume; breath-hold diving; Apnea; breath-holding; face immersion; cold stimulation; diving response; diving reflex; circulation; bradycardia; vasoconstriction; arterial blood pressure; cardiac output; spleen; respiration; splenic contraction; alveol; Physiology; Fysiologi; Respiratory system; Andningsorganen; Animal physiology; Djurfysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dykresponsen Andningsuppehåll (apné) eller fridykning ställer stora krav på att så effektivt som möjligt disponera de förråd med syrgas som finns i kroppen. Känsliga organ såsom hjärnan och hjärtat kan inte klara sig utan syrgas någon längre tid. LÄS MER

 5. 5. Molecular and cellular mechanisms in the development of IDDM in non-obese diabetic mice

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Cecilia Rietz; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Immunology; immunologi;

  Sammanfattning : Insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) is a disease caused by autoimmune destruction of the insulin producing b cells in the pancreas. The leukocytic infiltration into the b cell islets preceding disease is called insulitis. LÄS MER