Sökning: "socialkonstruktivistisk teori"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden socialkonstruktivistisk teori.

 1. 1. När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kabusa Böcker

  Författare :Hanna Hallgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender Studies; Genusvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska Feminister; lesbian feminsm; lesbian feminist discourses; socialism; radical feminism; cultural feminism; story-telling practice; intersectionality; queer theory; the theory of body materialism; social constructivist social movement; identity; sexuality; body; sex; woman; the nomadic subject; social movements; standpoint feminism; butch; femme; femininity; masculinity; class; generation; race ethnicity; Grupp Viktoria; Lesbisk Front; Lesbiska feminister; lesbisk feminism; lesbiskfeministiska diskurser; socialism; radikalfeminism; kulturfeminism; historiebertättande praktik; intersektionalitet; queerteori; kroppsmaterailistisk teori; socialkonstruktivistisk social rörelseteorik; identitet; sexualitet; kropp; kön; kvinna; nomadisk subjekt; sociala rörelser; ståndpunktsfeminism; butch; femme; feminitet; maskulinitet; klass; generation; ras etnicitet; Lesbisk Fron;

  Sammanfattning : Denna avhandling berättar om lesbisk feminism i Sverige under 1970- och 1980-talen. Särskilt studeras produktionen av lesbiskfeministiska diskurser. Avhandlingens syfte är att undersöka genom vilka (kollektiva och politiska) diskursproduktioner som lesbiska feminister förstod sina identiteter, kroppar, kön och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Enhancing Physics Learning through Instruction, Technical Vocabulary and ICT A Case of Higher Education in Rwanda

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Joseph Rusanganwa; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tertiary education; language shift; EFL; physics technical vocabulary; CALL; software encoding; social constructivist theory; cognitive theory of learning with multimedia; ICT tools; transforming learning; Rwanda; Högre utbildning; förändrad språkpolitik; engelskt fackspråk inom fysik; CALL; konstruktion av mjukvara; socialkonstruktivistisk och kognitiv teori; lärande med multimedia; IKT; transformering av lärande; Rwanda;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to explore how teaching and learning in tertiary education is performed in times of change both in language policy and learning approaches. The study takes social constructivist and socio-cultural theories as its major points of departure. LÄS MER

 3. 3. Policyspridning som översättning. Den politiska översättningen av metadonbehandling och husläkare i Sverige

  Detta är en avhandling från Björn Johnson, Arbetslivsinstitutet, 205 06 Malmö

  Författare :Björn Johnson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policydiffusion; social konstruktivism; konstruktionism; soptunnemodellen; nyinstitutionell teori; metadonbehandling; husläkare; Sverige; Policy Translation; Political Translation; Social Constructivism; Policy Diffusion; Garbage Can Model; Methadone Maintenance Treatment; Institutional Theory; politisk översättning; Översättning; policyöversättning; Family Doctor System; Sweden; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag använder många offentliga beslutsfattare en stor andel av sin tid åt att söka introducera nya policies, program och tekniker. Medborgerligt missnöje med offentlig service och offentliga sparbeting gör att många beslutsfattare verkar i en turbulent omvärld, där förändringstrycket är stort. LÄS MER

 4. 4. Elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp : : en processtudie

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Anders Jakobsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social constructivistic theory; science; problem solving in groups; learning attitudes; greenhouse effect; Key words: cognitive and knowledge development; collaboration; socio-cultural theory.; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; pedagogisk metodik; inlärning; undervisning i naturvetenskapliga ämnen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie rapporterar ett undervisningsförsök i en 8:e klass (age 14-15) med 20 elever. Eleverna har bearbetat en naturvetenskaplig problemställning om växthuseffekten och jordens globala uppvärmning utifrån ett problemlösande och informationssökandarbete i grupp. LÄS MER