Sökning: "social interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 1739 avhandlingar innehållade orden social interaction.

 1. 1. Legitimacy Work Managing Sick Leave Legitimacy in Interaction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Flinkfeldt; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legitimacy; legitimation; legitimacy-in-action; sick leave; sickness absence; sick role; Sweden; social insurance; sickness benefit; conversation analysis; discursive psychology; ethnomethodology; membership categorization analysis; institutional talk; categories; moral work; social interaction; talk-in-interaction; text-in-interaction; meetings; online forums; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis studies how sick leave legitimacy is managed in interaction and develops an empirically driven conceptualization of ‘legitimacy work’. The thesis applies an ethnomethodological framework that draws on conversation analysis, discursive psychology, and membership categorization analysis. LÄS MER

 2. 2. Making Questions and Answers Work Negotiating Participation in Interview Interaction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Clara Iversen; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interviews; participation; epistemics; institutional-talk-in-interaction; questions and answers; social studies of childhood; sociology of scientific knowledge; discursive psychology; conversation analysis;

  Sammanfattning : The current thesis explores conditions for participation in interview interaction. Drawing on the ethnomethodological idea that knowledge is central to participation in social situations, it examines how interview participants navigate knowledge and competence claims and the institutional and moral implications of these claims. LÄS MER

 3. 3. How Personal Networks Shape Business: an Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Parker; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. LÄS MER

 4. 4. Gaming Interaction : Conversations and Competencies in Internet Cafés

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Sjöblom; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer gaming; interaction; ethnomethodology; peer group; informal learning; identity; competence; internet café; Datorspelande; interaktion; etnometodologi; kamratgrupp; informellt lärande; identitet; kompetens; internetcafé; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes interaction in adolescents’ computer gaming. Through the use of video recordings in internet cafés, players’ communicative practices are illuminated. Ethnomethodological and interaction analytical perspectives are used to explicate the participants’ methods for meaning-making in the gaming. LÄS MER

 5. 5. Caring and relations. On emotional interaction in home help

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Bengt Ingvad; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; psychological constructions; handling of conflicts; subordination; adaptation; interdependence; care-giving work; home help services; social acts; expectations; self; interpersonal relations; emotional interaction; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad händer i samspelet mellan vårdbiträden i hemtjänsten och äldre människor de hjälper? Hur förhåller man sig till varandras förväntningar på relationen? Vilken inverkan har den äldres familj och vårdbiträdets arbetsgrupp på den äldres och vårdbiträdets relation? Detta är centrala frågor i denna avhandling, som handlar om omsorgssituationen i hemtjänsttagarens hem utifrån socialpsykologisk teoribildning. Den omsorg hemtjänsten står för spelar en viktig roll för de äldre när det gäller att kunna leva ett gott liv i hemmet om de drabbas av sjukdom eller skröplighet. LÄS MER