Sökning: "skolan organisering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden skolan organisering.

 1. 1. Organisering av projektbaserade företag : Ledning, styrning och genomförande av projektbaserad industriell verksamhet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anna Jerbrant; KTH.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project-based organization; project-led organization; project-based firm; P-formed organizations; organizing; multi-project management; project portfolio management; programme management; project management office; projektbaserade företag; projektbaserade organisationer; ledning; styrning och organisering av projektbaserad industriell verksamhet; multiprojektledning; projektportföljshantering; programledning; projektledning; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the management and organizing of project-based companies, and the purpose is to enhance the understanding of multi-project management. The main part of the research and literature on project-based organizations has too narrow focus, since it is mainly interested in how to handle the difficulties that arise when executing a multi-project portfolio. LÄS MER

 2. 2. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anders Fredriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärare; offentliga tjänstemän; gymnasieskola; styrning; organisering; marknadsanpassning; närbyråkrater; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Går det att styra lärare genom skolans organisering? Tidigare forskning ger motsägelsefulla besked och framställer vanligtvis lärare som antingen i hög grad mottagliga för politisk styrning eller nära nog politiskt ostyrbara. Mot bakgrund av de senaste årens omfattande skolreformer är syftet med avhandlingen att analysera hur den politiska styrningen av skolan påverkar lärares förhållningssätt i rollen som offentliga tjänstemän. LÄS MER

 3. 3. Organisering och identifikation i byggherrerollen Dialektik, möten och meningsskapande

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Annika Strömberg; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction client; identification; process; dialectic; orders; community; meetings; insecurity; sense making; doubt and faith.; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : This study within organization theory takes a process perspective and focuses on how the dialectic interaction between the structuring and improvisational parts of organizing is handled in construction sites. In studies of organizing where reality is seen as socially constructed with focus on the subjective source of organizations reality, the individuals understanding of the identity and the rolecan be seen as central to interpret the social processes. LÄS MER

 4. 4. Om organisering av det regenerativa arbetet samtal om roll, process och interaktivt meningsskapande 

  Detta är en avhandling från Stockholm : Skolan för industriell teknik och management, Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Ulf Ericsson; Högskolan Kristianstad.; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Regenerative work; Organizing; Sensemaking; Leadership Management; Wellbeing and Health care;

  Sammanfattning : The focal point of this thesis is an interest in the phenomena of regenerative work, which is a work that has the potential of recreating and developing human resources and energy. The aim is to make a contribution, by presenting a supplementary perspective, to this area of research by considering regenerative work through a process perspective where the centre of interest is transferred from being a question of what to a question of how? The guiding research question is as follows: How could the organizing processes of regenerative work be understood? - more specifically - through an interactive approach the purpose is to describe, analyze and understand those everyday processes that have implications for regenerative work. LÄS MER

 5. 5. Att inte vilja vara problem social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Yvonne Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special teaching groups; social organization; evaluation; categorization; assessments; ethnography; sociology of childhood; Särskilda undervisningsgrupper; social organisering; utvärdering; kategorisering; beskrivningar; skolproblem; motstånd; inkludering; marginalisering; etnometodologi; etnografi; barndomssociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ge en ”inifrån-beskrivning” av hur skolan organiserar verksamheten för elever i en särskild undervisningsgrupp. Vidare undersöker jag hur elever, pedagoger, föräldrar och elevernas tidigare klasslärare beskriver vad som utgör elevernas skolsvårigheter, i forskningsintervjuer. LÄS MER