Sökning: "self-development"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet self-development.

 1. 1. Om folkhögskolans dynamik : Möten mellan olika bildningsprojekt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Rolf Berndtsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; the generally oriented course; projects of Bildung; selfeducation; self-development; self-rehabilitation; qualification; dynamic; process; power and Bildung;

  Sammanfattning : This study is describing the projects of Bildung which are possible to identify with the students and the teachers at two folk high schools and the meeting between those projects in the classrooms. Another purpose is to describe and analyze processes, which arise when teachers, students and folk high school as an institution come together. LÄS MER

 2. 2. Self-awareness and self-knowledge in professions Something we are or a skill we learn

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ulla Andrén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional education; self-knowledge; self-awareness; phenomenological life-world approach; self-development; psychosynthesis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mellan människor och ting. En interaktionistisk analys av samlandet

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Marcus Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collectibles; collectors; collecting; reference group; identity; Self-development; recognition; role-taking; game; play; transaction; interaction; creativity; neo-median; Joas; Mead; theory of action; Humans and things; sociology of things; phenomenology; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom de flesta sociologiska forskningsperspektiv tillskrivs mellanmänsklig interaktion avgörande betydelse för att förstå olika aspekter av det sociala livet. I denna studie ligger emellertid fokus på den praktiska och erfarenhetsmässiga relationen mellan människor och ting ? en relation med stor betydelse för individers identitet och sociala liv. LÄS MER

 4. 4. Chef i en högpresterande kultur Implementering av ett globalt managementkoncept i lokala organisationskulturella kontexter

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Päivi Riestola; Karlstads universitet.; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Global management concept; leader-centric; employee-oriented; High Performance Culture; foreign owned; new institutionalism; modern individualism; governance; interpretation;

  Sammanfattning : Avhandlingen studerar styrningsprinciper i globala managementkoncept samt hur de översätts av chefer på lokal nivå. En fallstudie har genomförts i ett svenskt utlandsägt företag där managementkonceptet Högpresterande kultur har införts i koncernens samtliga länder. LÄS MER

 5. 5. Att lära sig konstens regler. En sociologisk studie av osäkra framtidsinvesteringar. Learning the rules of art - A sociological study of uncertain future investments

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Marita Flisbäck; Malmö University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Future investment; artistic field; habituation; cultural capital; gender; willideology; reflexivity; children of freedom;

  Sammanfattning : This dissertation illuminates approaches to artistic professional fields with uncertain conditions and work markets. The aim is to examine eleven actors’ career paths in terms of position-taking and capital accumulation. LÄS MER