Sökning: "seasonality"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade ordet seasonality.

 1. 1. Water Quality in Swedish Lakes and Watercourses Modeling the Intra-Annual Variability

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Julia Hytteborn; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Total organic carbon; cyanobacteria; seasonality; water quality modeling; climate change; surface water; Geovetenskap med inriktning mot miljöanalys; Earth Science with specialization in Environmental Analysis;

  Sammanfattning : Water quality is of great importance for ecosystems and society. This thesis characterized and modeled the variation in several key constituents of Swedish surface waters, with particular consideration given to intra-annual variability and sensitivity to climate change. LÄS MER

 2. 2. AVHRR NDVI for monitoring and mapping of vegetation and drought in East African environments

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Lars Eklundh; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; phenology; seasonality; Fourier series; geostatistics; signal-to-noise ratio;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Data från AVHRR-sensorn ombord på NOAA satelliten används operationellt för att övervaka vegetation och torka i global och regional skala. Ett vegetationsindex (NDVI) används som en indikator på grön växtbiomassa. LÄS MER

 3. 3. Food insecurity and coping strategies in semiarid areas the case of Mvumi in central Tanzania

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Emma T. Liwenga; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Food insecurity; semiarid; local knowledge; seasonality; coping strategies; livelihood strategies.; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study examines how people in dryland areas cope with food insecurity and adversities over time. It draws from the experience of the Gogo people living in Mvumi in the semiarid zone of central Tanzania, an area with a long history of food shortages. The study specifically examines the potential for dryland resources to sustain livelihoods. LÄS MER

 4. 4. Predictions Within and Across Aquatic Systems using Statistical Methods and Models

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter H. Dimberg; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lake; Water quality; Chlorophyll-a; Total phosphorus; Seasonality; Morphometry; Regression model; Probability; Markov chain; Genetic programming; Temporal-trend; Geovetenskap med inriktning mot miljöanalys; Earth Science with specialization in Environmental Analysis;

  Sammanfattning : Aquatic ecosystems are an essential source for life and, in many regions, are exploited to a degree which deteriorates their ecological status. Today, more than 50 % of the European lakes suffer from an ecological status which is unsatisfactory. LÄS MER

 5. 5. Effects of future climate on carbon assimilation of boreal Norway spruce

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marianne Hall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bud development; climate change; empirical models; gas exchange; photosynthesis; Picea abies; seasonality; whole-tree chambers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det norra barrskogsbältet, även kallat de boreala skogarna, sträcker sig runt hela norra halvklotet. Det utgör en tredjedel av den globala skogsytan, och innehåller hälften av den totala mängden kol finns lagrat i samtliga skogsekosystem. LÄS MER