Sökning: "sceletal"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet sceletal.

 1. 1. STRENGTH TRAINING AFTER STROKE: EFFECTS ON MUSCLE FUNCTION, GAIT PERFORMANCE AND PERCEIVED PARTICIPATION

  Detta är en avhandling från The Department of Health Sciences, Division of Geriatrics, Lund University and the Department of Rehabilitation, Lund University Hospital, Sweden

  Författare :Ulla-Britt Flansbjer; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsychology; neurophysiology; Reproducibility; Neurology; Rehabilitation; sceletal; Muscle; Cerebrovascular Accident; Gait; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling var att hos individer med kvarstående muskelsvaghet efter stroke utvärdera effekterna av progressiv styrketräning (PRT) av knäledens sträck- och böjmuskler på muskelstyrka och muskelspänning, men även att analysera om en förbättrad muskelstyrka påverkar gångförmåga och upplevd delaktighet (individens egen upplevelse av hur man fungera i vardagliga situationer). Stroke är en vanlig sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Sceletal muscle characteristics and physical activity patterns in COPD

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Gabriella Eliason; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; COPD; muscle morphology; muscle fibre distribution; muscle capillarization; physical activity; von Hippel-Lindau protein; exercise capacity; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide. Besides abnormities within the respiratory system COPD is also associated with effects outside the lungs, so called systemic effects. LÄS MER