Sökning: "samhällsvetenskap kvantitativ data"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden samhällsvetenskap kvantitativ data.

 1. 1. Den raka och den krokiga vägen om genus, ingenjörer och teknikkarriärer

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Line Holth; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; technology; gender stereotypes; choice of education; gender segregation; working life; fatherhood; masculinities; technology careers; IT engineers; mechanical engineers; genus; teknik; könsstereotyper; utbildningsval; könssegregering; arbetsliv; faderskap; maskuliniteter; teknikkarriärer; IT-ingenjörer; maskiningenjörer; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this doctoral thesis is to shed light on, explain, and problematize women’s and men’s paths both to and within the profession of engineer. Computer and mechanical engineers are in focus and the overarching issues that this thesis attempts to answer are: How can women’s and men’s paths to the profession of engineer be explained and what has governed/motivated their choice of education? How do women’s and men’s career patterns look in professional life, and how can these patterns be explained? This study is based on a social-constructivistic approach, entailing a focus on how choices of education and profession have been negotiated through social and cultural practices, norms, and values. LÄS MER

 2. 2. Revision ur ett revisorsperspektiv : en metodstudie

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå university of Technology

  Författare :Anna-Maria Jansson; Mittuniversitetet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; revisorsperspektiv; referensramar; ”the Repertory Grid Technique”; principalkomponentanalys; “the Critical Incident Technique”; Revision;

  Sammanfattning : Ett återkommande problem inom revisionsforskningen handlar om de svårigheter forskareställs inför med avseende på att få tillgång till information från revisorer som baseras påverkliga händelser. Anledningar som förts fram till detta är att revisorer är bundna vidtystnadsplikt samt att det förefaller råda en ”kultur av tystnad” inom professionen. LÄS MER

 3. 3. Svensk arbetsmarknadsutbildning en kvantitativ analys av dess effekter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Roger Axelsson; Umeå universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Manpower training; human capital; unemployment; panel data;

  Sammanfattning : The study has twelve chapters. After a brief introduction in chapter 1 the development and scope of Swedish manpower training are summarized in chapter 2.Chapter 3 examines to what extent Swedish manpower training has contributed to the attainment of the overall goals of economic policy. LÄS MER

 4. 4. Elever syns på nätet : Multimodala texter och autentiska mottagare

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Dan Åkerlund; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skolan; lärande; kommunikation; autentiska mottagare; en dator per elev; klassbloggar; Skype; berättande; foto; demokrati; deliberativ; läroplan; multimodalitet; abduktiv ansats; DBR; fiktionsnivå; bildens presens; ; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i att alla elever med all sannolikhet kommer att ha en dator av något slag som sitt främsta redskap i skolan inom bara några få år. Det övergripande syftet är att bidra till fördjupade kunskaper kring vad utvecklingen av datorstödd multimodal textproduktion och kommunikation på och över nätet kan innebära i en skolkontext. LÄS MER

 5. 5. Adolescent self-reported health in the Umeå region Associations with behavioral, parental and school factors

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karina Nygren; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescence; school survey; self-reported health; somatic complaints; stress; norm compliance; parent-adolescent relations; compulsory school; school managers; research utilization; ungdomar; skolenkät; självrapporterad hälsa; somatiska besvär; stress; normföljsamhet; föräldrarelationer; skola; skolområdeschefer; forskningsanvändning;

  Sammanfattning : This thesis consists of a quantitative and a qualitative study. The quantitative study (articles I-III) aimed to examine how self-reported health in adolescence is associated with behavioral, parental, and school factors. Through a survey directed at all adolescents in grades 7-9, data were collected in 2005 in a region in northern Sweden (n=5060). LÄS MER