Sökning: "ryggsmärta"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet ryggsmärta.

 1. 1. Long-Term Outcome of Fractures of the Thoracic and Lumbar Spine

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Anders Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Schmorl s nodes; Thoracic; Disc degeneration; Adolescents; Children; Lumbar; Burst fractures; Non-operative; Long-term outcome; Vertebral fractures;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skador på kotor i bröst- eller ländryggen efter en olycka kan omfatta allt ifrån en diskret skelettskada till en kotfraktur kombinerad med skador på diskar (mellankotskivor), leder, ligament, mjukdelar, nervrötter och (eller) ryggmärg. En kotfraktur kan därför leda till allt från lättare övergående besvär till kronisk smärta och invaliditet. LÄS MER

 2. 2. The clinical relevance of vertebral fractures and low back pain in elderly men

  Detta är en avhandling från Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit, Clinical Sciences, Malmö

  Författare :Mehrsa Kherad; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Osteoporos, eller benskörhet, är en sjukdom som orsakas av störning i skelettets ämnesomsättning. Denna rubbning ger upphov till förändringar i benets uppbyggnad men minskar även mängden benmassa. LÄS MER

 3. 3. Assessment of lumbar radicular pain. Validity and predictive value of clinical tests

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Harald Ekedahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Low back pain; validity; predictive value of test; radicular pain; transforaminal injection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroniska ländryggsbesvär är en ekonomisk belastning för sjukvården och samhället i stort, och ger framför allt ett personligt lidande för den drabbade. Nästan alla (75-80 %) kommer att ha åtminstone en episod med ryggbesvär någon gång under sin livstid. LÄS MER

 4. 4. Long-term effects of acupuncture

  Detta är en avhandling från Kavallerigränden 10. S-226 39 Lund. Sweden

  Författare :Christer Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; stress-induced analgesia.; strong vs gentle stimulation; vomiting; nausea; hyperemesis gravidarum; urine incontinence; C-fibre response; WDR neurons; manual acupuncture; long term effects; pain categories; chronic low back pain; Acupuncture; randomised placebo-controlled trial; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Akupunktur är en mer än 2000 år gammal terapeutisk metod, som ingår i den traditionella kinesiska medicinen (TCM), för lindring av en del sjukdomar och symtom såsom smärta. Tunna, solida nålar instickes i så kallade akupunkturpunkter, oftast belägna i muskulaturen och utspridda över hela kroppen längs linjer som kallas meridianer. LÄS MER

 5. 5. On lumbar spine stabilization

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Paul Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kirurgi; orthopaedics; traumatology; Surgery; lumbar orthosis.; external pedicular fixation; adjacent segment; intervertebral mobility; Posterolateral lumbar fusion; roentgen stereophotogrammetric analysis; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Steloperation, fusion, i ryggen introducerades på 1910-talet som behandling vid tuberkulos med engagemeng av kotpelaren och sekundära smärtor/ deformitet. Senare applicerades tekniken på ryggfrakturer, skolioser och sedan 30-talet även på patienter med lumbala smärttillstånd med degenerativa förändringar. LÄS MER