Sökning: "reverse knowledge transfer"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden reverse knowledge transfer.

 1. 1. The Conundrum of Home-country Political Embeddedness Impact on Reverse Knowledge Transfer in Emerging-market Multinationals

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cong Su; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emerging-market multinational corporations; political embeddedness; reverse knowledge transfer; headquarters; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Emerging-market multinational corporations (EMNCs), particularly state-owned ones, have been increasingly active players in the global arena and have become a significant feature of the global business landscape. Research on EMNCs has focused on their distinctive features, particularly on their politically embedded nature in home institutions. LÄS MER

 2. 2. InP/GaInP Nanowires for Tandem Junction Solar Cells : Growth, Processing, and Characterization

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Physics, Department of Physics, Lund University, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Xulu Zeng; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :nanowires; GaInP; InP; tandem; tunnel diode; solar cell;

  Sammanfattning : Semiconductor nanowire solar cells have achieved comparable efficiency to their planar counterparts with substantial reduction of material consumption. Tandem geometry is a path towards even higher efficiency. However, extensive studies are needed to reach this goal. LÄS MER

 3. 3. Coding and Modulation for Wideband CDMA

  Detta är en avhandling från Ola Wintzell, Dept. of Information Technology, Lund University, PO Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Ola Wintzell; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; turbo codes.; Electronics and Electrical technology; channel coding; impulse radio; coordinated transmission; pre-coding; cellular radio capacity; Direct sequence code division multiple access DS-CDMA ; pulse position hopped code division multiple access PPH-CDMA ; Elektronik och elektroteknik; Telecommunication engineering; Telekommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett system där flera personer och maskiner kan kommunicera samtidigt över ett gemensam medium kallas ett fleranvändarsystem. Den här avhandlingen presenterar och analyserar olika fleranvändarsystem där mediet består av en radiokanal med hög bandbredd. LÄS MER