Sökning: "research funding organization"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden research funding organization.

 1. 1. Vem formar den stategiska forskningen? Institutionell dynamik och anslagspolitisk utveckling i KK-stiftelsen

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Daniel Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategic research; strategic research funding; research funding organization; higher education institutions; organizational institutionalist theory; The Knowledge Foundation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Forskningspolitiken har i allt högre utsträckning kommit att kopplas till närings- och innovationspolitiken. Ett exempel är den strategiska forskningspolitik som växte fram i början av 1990-talet, där ett antal forskningsstiftelser med nya mål och modeller för finansiering tillkom. LÄS MER

 2. 2. Actors in Collaboration Sociotechnical Influence on Practice-Research Collaboration

  Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

  Författare :Marisa Ponti; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; actor-network theory; collaborative work; information science; practice-research gap; socio-technical paradigm; virtual organisation; Actor-Network Theory; Collaborative Work; Information Science; Practice-Research Gap; Socio-technical Paradigm; Virtual Organization;

  Sammanfattning : There has long been a concern about the research-practice gap within Library and Information Science (LIS). Several authors have highlighted the disconnection between the world of professional practice, interested in service and information system development, and the world of the academy, focused on the development of theory and the progress of the discipline. LÄS MER

 3. 3. Projekt som retorik och praktik Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Gudrun Elvhage; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; project makers; driving forces; family work; research and development projects; project organization; informative means of control; experimental work; youth care; Social work; development work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om utvecklingsarbete av institutionsvård för ungdomar. Årligen bevil-jar Statens institutionsstyrelse ett tiotal miljoner kronor till utvecklingsprojekt för sina institu-tioner. LÄS MER

 4. 4. Free to Conform A Comparative Study of Philanthropists’ Accountability

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University, Department of Business Studies

  Författare :Noomi Weinryb; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; accountability; philanthropists; organization theory; human embryonic stem cell hESC research funding; philanthropy; civil society; nonprofit sector;

  Sammanfattning : Those who are very wealthy may also be extremely free. Independently wealthy philanthropists epitomize this type of freedom. They seem to be able to act in whichever way they please, as long as they respect the limits of the law. Their freedom also implies that they do not experience as much accountability as other funders. LÄS MER

 5. 5. Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige antirasism i rörelse

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Malmsten; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Antiracism; racism; ethnicity; discrimination; everyday racism; civil society; Non Govermental Organization NGO ; social movement; association driven antiracism; human rights; Antirasism; rasism; etnicitet; diskriminering; vardagsrasism; civilsamhället; Non-Governmental Organization NGO ; den ideella sektorn; sociala rörelser; föreningsdriven antirasism och mänskliga rättigheter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the concept of antiracism and explore what characterizes the kind of antiracism that the empirical examples presented in this study represent. The empirical examples are instances of what I call antiracist actors. LÄS MER