Sökning: "representation of time"

Visar resultat 1 - 5 av 431 avhandlingar innehållade orden representation of time.

 1. 1. Representation, Nation and Time : The Political Rhetoric of the 1866 Parliamentary Reform in Sweden

  Detta är en avhandling från Jyväskylä : University of Jyväskylä

  Författare :Jussi Kurunmäki; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nation; representation; parliamentary reforms; Sweden; political rhetoric; conceptual history; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Representation of Modular and Platform-Based Products

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Anders Claesson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell teknik och ekonomi; Industrial engineering and economy; platform-based products; product variants; modular products; modularization; configuration; configurable components; system structure; axiomatic design; function-means modeling; product model;

  Sammanfattning : Product development within the automotive industry is a challenging task for many reasons. There is an ongoing globalization and a constant evolution in the relationships between the OEMs and their suppliers driving an almost constant stream of changes and new challenges to well-established organizations and companies. LÄS MER

 3. 3. Taking Time and Making Journeys: Narratives on Self and the Other among Backpackers

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Torun Elsrud; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; other; backpacking; primitivism; risk; time; tourism; gender; adventure; Journalistik; Journalism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Att packa ryggsäcken och resa till tropikerna, till vad man ofta kallar ‘tredje världen’ för en längre tids vistelse anses ofta vara av avsevärd betydelse för en individs identitet och framtida liv. För många resenärer upplevs resan som ett sätt att ta kontroll över den egna tiden och rörelsen, en kontroll som betraktas som en bristvara i de miljöer resenärerna kommer från. LÄS MER

 4. 4. The Propaganda of Progress : The Case of Swedish Housing Exhibitions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Alain Imboden; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; progress; modernity; representation; propaganda; discourse; social change; housing; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to analyse what progress is made of in terms of meanings in order to confirm and explain its presence as representational principle of change. The material used for the research consists of texts produced in relation to four housing exhibitions, which together cover a 70-years period. LÄS MER

 5. 5. Data mining and analysis for characterizing paper from online multisensor measurements

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Marcus Ejnarsson; Högskolan i Halmstad.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Feature Extraction; Kernel Based Novelty Detection; Kernel CCA; Monitoring; Newsprint; Paper Web; Time-Series Representation; Elektroteknik; elektronik och fotonik; Electrical engineering; electronics and photonics;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to develop a multi-resolution tool for screening paper formation variations, aiming to detect abnormalities in various frequency regions ranging from millimeters to several meters. The abnormalities detected in different frequency regions give an indication for the paper maker about specific disturbances in the paper production process. LÄS MER