Sökning: "reading research"

Visar resultat 1 - 5 av 327 avhandlingar innehållade orden reading research.

 1. 1. Signs for Developing Reading Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Emil Holmer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deaf and hard-of-hearing; intervention; sign language; reading development; word reading; reading comprehension; working memory; imitation; Theory of Mind; Döva och hörselskadade barn; intervention; teckenspråk; läsutveckling; ordläsning; läsförståelse; arbetsminne; imitation; Theory of Mind;

  Sammanfattning : Reading development is supported by strong language skills, not least in deaf and hard-of-hearing (DHH) children. The work in the present thesis investigates reading development in DHH children who use sign language, attend Regional Special Needs Schools (RSNS) in Sweden and are learning to read. LÄS MER

 2. 2. Kan man bli klok på läsdebatten? : Analys av en pedagogisk kontrovers : [analysis of a pedagogical controversy]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anita Hjälme; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Reading; beginning reading; initial reading instruction; reading debate; reading research; scientifically-based controversy; controversy analysis; dyslexia; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall question for this dissertation is: Why is it that scholars and experienced teachers take part in a controversy on initial reading instruction with such intensity and anger?This study focuses on the reading controversy as it appears in three polarized debates in a Swedish teachers' magazine, Lärartidningen/Svensk Skoltidning, 1977-78, 1981 and 1986.The backgrounds to the controversy in the U. LÄS MER

 3. 3. Reading Rap Feminist Interventions in Men and Masculinity Research

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kalle Berggren; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hip hop; rap lyrics; men and masculinity; feminist theory; intersectionality; queer theory; poststructuralism; feminist phenomenology; discourse analysis; cultural studies; popular music; gender; sexuality; race; class; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The present thesis explores how masculinity is constructed and negotiated in relation to race, class and sexuality in hip hop in Sweden. Theoretically, the study contributes to the increasing use of contemporary feminist theory in men and masculinity research. LÄS MER

 4. 4. Reading ability of Latvian students : results from an international study

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

  Författare :Indra Dedze; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading literacy; reading ability; reading instruction; word recognition; voluntary reading; home background; Latvia; International Education; internationell pedagogik;

  Sammanfattning : Reading literacy is becoming a crucial skill for the success in the modern society. Since Latvia is an industrialized country, with a relatively small population, it is of a crucial importance that the educational system produces well literate people. LÄS MER

 5. 5. Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Karin Jönsson; Malmö University.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; community of readers; envisionments; envisionment-building classroom; the teaching of literature; reading strategies; reading together; reading log; discussions of literature; scaffolding in reading instruction; primary elementary school; teacher research; Pedagogy and didactics; Humaniora; Humanities; scaffolding; The teaching of literature; Community of readers; didaktik; Teacher education; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid yngre elevers läsning av skönlitteratur i centrum. I ett klassrum där olika litteraturpedagogiska redskap används undersöks litteraturarbetets möjligheter. LÄS MER