Sökning: "qualifications"

Visar resultat 1 - 5 av 71 avhandlingar innehållade ordet qualifications.

 1. 1. Diskriminering på svensk arbetsmarknad en analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Åsa Löfström; Umeå universitet.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discrimination; wage-differentials; productivity; qualifications; female; male; anti-discrimination laws; equal-pay; reverse - direct regression;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether, and to what extent, the differences in wages between women and men can be explained by discrimination against women in the labour market.The first part of the analysis is a cross-sectional analysis. LÄS MER

 2. 2. Turordning vid uppsägning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Catharina Calleman; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; employment protection; work shortages; labour law; seniority; qualifications;

  Sammanfattning : This dissertation explores the role of the regulations regarding seniority with respect to employee layoffs. The main focus of this inquiry is to explore the degree to which the regulations protect the groups of employees for which it is intended. LÄS MER

 3. 3. Relativa betyg några empiriska studier och en teoretisk genomgång i ett historiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Håkan Andersson; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group-referenced marks; norm-referenced marks; criterion-referenced marks; marks; grades; grading; selection; employment qualifications; merits; Relativa betyg; grupprelaterade betyg; normrelaterade betyg; målrelaterade betyg; kriterierelaterade betyg; betyg; urval; anställningsmeriter; meriter;

  Sammanfattning : Denna avhandling, som i huvudsak är resultatet av ett projekt finansierat av Skolöverstyrelsen, består av fem delstudier (I-V) utförda under åren 1977-1991 samt en sammanfattande analysdel (VI). Avhandlingens syfte är att studera det unika svenska relativa betygssystemet, som infördes på försök i folkskolan i början av 1940-talet för att senare permanentas och även införas i enhets- och grundskolan samt slutligen även i gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Att våga väga jämnt om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt industriarbete

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ewa Gunnarsson; Luleå tekniska universitet.; [1994]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to explore the meaning of gender in relation to qualifications and skills. In the dissertation two specific problem areas are explored in-depth: 1 - The meaning of gender in relation to qualifications and skills in technical industrial work. LÄS MER

 5. 5. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU

  Detta är en avhandling från Umeå : Juridik

  Författare :Staffan Ingmanson; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU-rätt; fri rörlighet för arbetskraft; yrkeskvalifikationer; erkännande; examensbevis; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt;

  Sammanfattning : Many different types of qualification requirement and other forms of regulations of professions exist in the Member States of the European Union. A common qualification requirement for access to a profession or use of a professional title is the possession of a diploma, certificate or other evidence of formal qualifications that proves that the person in questions has the education and experience necessary. LÄS MER