Sökning: "public administration"

Visar resultat 1 - 5 av 750 avhandlingar innehållade orden public administration.

 1. 1. Manager and Civil Servant: Exploring actors' taken-for-granted assumptions in public administration

  Detta är en avhandling från Lund University Publications

  Författare :Tom S. Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business administration; Public Sector Reforms; Management; Civil Service; Taken-for-granted assumptions; Institutional Theory; Structuration Theory; Public Sector Reform; Taken-for-granted Assumptions; Public sector reforms;

  Sammanfattning : Manager och Civil Servant är en utforskning av aktörers förgivet tagna antaganden vilka styr uppfattningar kring hur offentlig förvaltning ska ske i samtida välfärdsstater. Det hävdas att mer än 30 år av pågående och riktade reformer gentemot den offentliga förvaltningen har orsakat dilemman att uppstå. LÄS MER

 2. 2. Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Johan Berlin; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Högskolan Väst.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomi; Business and economics; Forskning om offentlig sektor; Public sector research; Beställar utförarmodellen; beställarstyrning; marginalstyrning; kvasimarknad; styrning; förtroende; hälso- och sjukvård; new public management; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Public administration; Offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården har det länge varit svårt att styra verksamheten och dess resursförbrukning. När pengarna är slut i november kräver verksamheten mer resurser. För att enklare kunna styra och reglera sjukvårdens resursförbrukning införde flera av Sveriges landsting, under 1990-talet, beställarstyrning. LÄS MER

 3. 3. Kundvalsmodeller. Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting

  Detta är en avhandling från Göteborg University

  Författare :Gustaf Kastberg; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business studies; Forskning om offentlig sektor; Public sector research; voucher systems; quasi-markets; new public management; management control;

  Sammanfattning : In this dissertation voucher systems are studied. Client choice models have over the past decade been introduced as parts of municipal operations. LÄS MER

 4. 4. Förvaltningens gräns mot marknaden. Om mekanismer bakom och effekter av kommunernas marknadsutnyttjande

  Detta är en avhandling från Göteborg University

  Författare :Tobias Johansson; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business studies; Nationalekonomi; Economics; Forskning om offentlig sektor; Public sector research; Public sector; Local government; Public sector service provision; Outsourcing; Transaction; Transaction costs; Transaction cost economics; Misalignment; Performance; Efficiency; Theory of the firm; Statistical significance;

  Sammanfattning : Varför anlitar vissa kommuner externa leverantörer i stor utsträckning medan andra kommuner i väldigt liten utsträckning överlåter produktionen och tillhandahållandet av service och välfärdstjänster på externa leverantörer? Vad utmärker egenregiproduktion och nyttjandet av externa leverantörer och i vilka fall är det ena att föredra framför det andra? Har valet av organiseringssätt någon betydelse för verksamhetens presterande? Dessa frågor är centrala spörsmål som behandlas och undersökts i föreliggande bok.. LÄS MER

 5. 5. I skandalers spår. Minskad legitimitet i svensk offentlig sektor

  Detta är en avhandling från Göteborg University

  Författare :Patrik Johansson; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business studies; Forskning om offentlig sektor; Public sector research; legitimacy; scandal; corruption; organization theory; normalization; de-coupling; hypocrisy; public sector; local government; Sweden;

  Sammanfattning : This book deals with the subject of scandals in the Swedish public sector and, therewith, the legitimacy of organisations. Scandals lead to a loss of legitimacy for the organisations involved. LÄS MER