Sökning: "problem solving Pedagogy and didactics mathematics grades 4-9 gender differences cognitive ability A"

Hittade 1 avhandling innehållade orden problem solving Pedagogy and didactics mathematics grades 4-9 gender differences cognitive ability A.

  1. 1. Problemlösning i matematik : en studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-9. Bilaga 2 : elevernas lösningar av de olika problemen

    Detta är en avhandling från Tomas Hallström, Lärarhögskolan, S- 200 45 Malmö, Sweden , tel.: 040-6658365

    Författare :Ebbe Möllehed; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; age differences; Ability; cognitive ability; gender differences; grades 4-9; mathematics; Pedagogy and didactics; problem solving; Pedagogik; didaktik; Matematik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med studien är att bestämma de faktorer som påverkar eleverna då de löser matematiska problem i årskurserna 4-9 i grundskolan. Metoden, som använts, består i en analys av lösningarna till 25 problem, som getts i var och en av årskurserna. LÄS MER