Sökning: "praktisk kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden praktisk kunskap.

 1. 1. Skådespelarens praktiska kunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Premiss förlag

  Författare :Johansson Maria; Stockholms konstnärliga högskola.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Skådespeleri; Praktisk kunskap; Kroppsligt minne; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to articulate the actors’ practical knowledge. I have shared some of the questions that have arisen through my active years as a professional actor with a group of actors with different backgrounds and levels of experience. The actors are sceptical towards fixed theories and methods imposed on them from outside. LÄS MER

 2. 2. Talangfabriken Om organisation av kunskap och kreativitet i skivindustrin

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Thomas Florén; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; Kunskap; kreativitet; kompetens; kunskapsföretag; praktisk yrkeskunskap; musikbranschen; skivindustrin;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, explain and understand how record companies identify and develop new music and new talent. The analysis is carried out on three levels: individual, organizational and sector level. In a record company, this task formally goes to A&R (Artist and Repertoire). LÄS MER

 3. 3. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik (University teachers' personal theories of their pedagogical practice)

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie beskrivs och analyseras högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik i högskolans grundutbildning. I anslutning till t.ex. LÄS MER

 4. 4. Skådespelaren i barnteatern utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms konstnärliga högskola

  Författare :Niklas Hald; Stockholms konstnärliga högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER

 5. 5. Såga rakt och tillverka uttryck En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholm University

  Författare :Jenny Frohagen; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sloyd Education; Craft Knowing; Craft literacy; Sloyd literacy; Knowing-in-action; Tacit Knowing; Learning Study; Phenomenographic Analysis; Slöjd; Slöjdundervisning; Hantverkskunnande; slöjdlitteracitet; praktisk kunskap; manuell bildning; tyst kunskap; learning study; fenomenografisk analys; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : Sloyd is related to craft knowing, making traditions and materiality. The meaning of knowing in sloyd is vaguely articulated and thereby can be interpreted by teachers in different ways. This study aims at contributing to an articulation of craft knowing within sloyd education. LÄS MER